VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Th 3, 19/02/2019 | 16:32 CH

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
1 Lê Văn Huy Chánh Văn phòng 3710 110
2 Trần Thị Minh Tuyền Phó chánh Văn phòng 3713 483
3 Trần Đại Thắng Phó chánh Văn phòng 3822 441
4 Nguyễn Thị Ngọc Bích Phó chánh Văn phòng 3822 442
PHÒNG TỔNG HỢP
1 Võ Thị Bích Khoa Trưởng phòng 3818 849
2 Huỳnh Thị Ngọc Dung Phó trưởng phòng 3822 878
3 Lê Thị Thanh Vân Chuyên viên 3822 820
4 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên 3817 635
5 Lê Quang Tuấn Chuyên viên 3822 878
6 Huỳnh Thanh Lộng Chuyên viên 3827 033
7 Nguyễn Anh Tú Chuyên viên 3827 033
8 Võ Thị Kim Ngọc Chuyên viên 3818 849
9 Bùi Vũ Hưng Chuyên viên 3817 635
10 Nguyễn Ngọc Tính Chuyên viên 3822 820
11 Hạ Huy Tiến Chuyên viên 3822 820
PHÒNG HÀNH CHÍNH-LƯU TRỮ
1 Nguyễn Thị Minh Hiếu Phó Trưởng phòng 3828 727
2 Nguyễn Thị Thùy Dương Phó trưởng phòng 3712 909
3 Đoàn Thị Phi Yến Phó trưởng phòng 3712 909
4 Trương Thị Thức Chuyên viên 3827 017
5 Đặng Văn Tấn Chuyên viên 3828 727
6 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 3822 362
7 Hồ Thị Nhanh Chuyên viên 3822 362
8 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên 3822 362
9 Nguyễn Thị Thu Hồng Chuyên viên 3714 834
10 Nguyễn Phú Thuận Chuyên viên 3714 834
11 Nguyễn Thu Ngân Chuyên viên 3714 834
12 Nguyễn Thị Thanh Thuyền Chuyên viên
13 Lê Ngọc Duy Chuyên viên 3714 834
14 Lê Thị Kim Chi Chuyên viên 3827 017
15 Võ Thị Thảo Chuyên viên 3822 362
PHÒNG CƠ YẾU - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (FAX: 3822 818)
1 Nguyễn Tấn Quang Phó trưởng phòng 3822 818
2 Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên 3822 818
3 Bùi Thị Thanh Nga Chuyên viên 3822 818
4 Võ Thừa Ân Chuyên viên 3822 818
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẢNG
1 Nguyễn Thị Hương Lam Phó trưởng phòng 3819 241
2 Phạm Minh Trung Kế toán trưởng 3712 908
3 Nguyễn T. Trúc Quỳnh Chuyên viên 3712 908
4 Phạm Thị Hồng Nhung Chuyên viên 3819 241
5 Thái Thị Thanh Bình Chuyên viên 3819 241
6 Nguyễn Thị Thường Chuyên viên 3819 241
7 Nguyễn Thị Thanh Phương Chuyên viên 3712 908
PHÒNG QUẢN TRỊ
1 Trần Ngọc Đua Phó trưởng phòng 3816 377
2 Lê Ngọc Huy Chuyên viên 3816 377
3 Nguyễn Ngọc Thái Chuyên viên 3816 377
4 Mai Thanh Tùng Lái xe
5 Hoàng Quang Hiền Lái xe
6 Phạm Văn Phước Lái xe
7 Nguyễn Văn Bình Lái xe
8 Nguyễn Đức Nghĩa Lái xe
9 Phạm Minh Đức Lái xe
10 Nguyễn Hữu Tịnh Lái xe
11 Lê Quang Trung Lái xe
12 Nguyễn Trần Lâm Lái xe
13 Trương Quang Nhựt Lái xe
14 Đỗ Thị Hồng Hải Nhân viên
15 Châu Thị Thu Nhân viên
16 Đinh Thị Thuý Hồi Nhân viên
17 Huỳnh Thị Loan Nhân viên
18 Huỳnh Thị Xuân Nhân viên
19 Phạm Thị Hồng Thúy Nhân viên


Các tin khác