VĂN PHÒNG TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Th 3, 19/02/2019 | 16:32 CH

DANH SÁCH CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN VĂN PHÒNG TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG TỈNH ỦY
1 Lê Văn Huy Phó Chánh Văn phòng 3710 110
2 Bùi Văn Lý Phó Chánh Văn phòng 3715 386
3 Phạm Xuân Duệ Phó Chánh Văn phòng 3713 483
PHÒNG TỔNG HỢP
1 Nguyễn Thị Ngọc Bích Trưởng phòng 3822 442
2 Võ Thị Bích Khoa Phó trưởng phòng 3818 849
3 Huỳnh Thị Ngọc Dung Phó trưởng phòng 3822 820
4 Lê Thị Thanh Vân Chuyên viên 3822 820
5 Nguyễn Thành Trung Chuyên viên 3817 635
6 Lê Quang Tuấn Thư ký Bí thư 3822 878
7 Huỳnh Thanh Lộng Chuyên viên 3827 033
8 Nguyễn Anh Tú Chuyên viên 3827 033
9 Võ Thị Kim Ngọc Chuyên viên 3818 849
10 Bùi Vũ Hưng Chuyên viên 3817 635
PHÒNG HÀNH CHÍNH-LƯU TRỮ
1 Phạm Thị Hồng Hạnh Trưởng phòng 3823 881
2 Phan Thị Phượng Phó Trưởng phòng 3818 553
3 Nguyễn Thị Minh Hiếu Phó Trưởng phòng 3828 727
4 Nguyễn Thị Thùy Dương Phó trưởng phòng 3712 909
5 Trương Thị Thức Chuyên viên 3827 017
6 Đặng Văn Tấn Chuyên viên 3828 727
7 Nguyễn Ngọc Tính Chuyên viên 3713 332
8 Nguyễn Thị Hiền Chuyên viên 3822 362
9 Hồ Thị Nhanh Chuyên viên 3822 362
10 Nguyễn Thế Anh Chuyên viên 3822 362
11 Nguyễn Thị Thu Hồng Chuyên viên
12 Nguyễn Phú Thuận Chuyên viên
13 Nguyễn Thu Ngân Chuyên viên
14 Nguyễn Thị Thanh Thuyền Chuyên viên
15 Lê Ngọc Duy Chuyên viên
PHÒNG CƠ YẾU - CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (FAX: 3822 818)
1 Đỗ Quang Nghĩa Trưởng phòng
2 Nguyễn Tấn Quang Phó trưởng phòng
3 Nguyễn Thanh Thảo Chuyên viên
4 Bùi Thị Thanh Nga Chuyên viên
5 Võ Thừa Ân Chuyên viên
PHÒNG TÀI CHÍNH ĐẢNG
1 Nguyễn Thị Hương Lam Phó trưởng phòng 3819 241
2 Phạm Minh Trung Chuyên viên 3712 908
3 Nguyễn T. Trúc Quỳnh Chuyên viên 3712 908
4 Phạm Thị Hồng Nhung Chuyên viên 3819 241
5 Thái Thị Thanh Bình Chuyên viên 3819 241
6 Phan Thị Duy Dân Chuyên viên
7 Nguyễn Thị Thường Chuyên viên
8 Nguyễn Thị Thanh Phương Chuyên viên
PHÒNG QUẢN TRỊ
1 Trần Đại Thắng Trưởng phòng 3822 441
2 Trần Ngọc Đua Phó trưởng phòng 3816 377
3 Đoàn Thị Phi Yến Phó trưởng phòng 3712 909
4 Lê Ngọc Huy Chuyên viên 3816 377
5 Mai Thanh Tùng Lái xe
6 Nguyễn Chiến Thắng Lái xe
7 Hoàng Quang Hiền Lái xe
8 Phạm Văn Phước Lái xe
9 Lê Khắc Sinh Lái xe
10 Nguyễn Văn Bình Lái xe
11 Nguyễn Đức Nghĩa Lái xe
12 Phạm Minh Đức Lái xe
13 Nguyễn Hữu Tịnh Lái xe
14 Lê Quang Trung Lái xe
15 Nguyễn Trần Lâm Lái xe
16 Nguyễn Ngọc Thái Lái xe
17 Trương Quang Nhựt Lái xe
18 Nguyễn Thịnh Lái xe
19 Đỗ Thị Hồng Hải Cán sự
20 Châu Thị Thu Nhân viên
21 Đinh Thị Thuý Hồi Nhân viên
22 Bùi Thị Tạo Nhân viên
23 Huỳnh Thị Loan Nhân viên
24 Huỳnh Thị Xuân Nhân viên
25 Phạm Thị Hồng Thúy Nhân viên
26 Huỳnh Thị Kim Đính Nhân viên


Các tin khác