ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng năm 2021

04/01/2021

Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong quý I/2021

28/12/2020

Nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/12/2020

Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trong tỉnh

08/12/2020

THÔNG CÁO VỀ KỲ HỌP THỨ 2 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XX) 

03/12/2020

Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

02/12/2020

Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt tại các chi bộ, đảng bộ cơ sở

26/11/2020

Bổ sung tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2020

05/11/2020

Tiếp nhận ý kiến đóng góp của Nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

26/10/2020

Góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

26/10/2020