Tin đọc nhiều

Xem với cỡ chữ Tương phản

Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021

Th 5, 20/08/2020 | 14:23 CH

Ngày 19/8/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký quyết định ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, tổ chức tựu trường vào ngày 01/9/2020. Tổ chức khai giảng năm học vào ngày 05/9/2020. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định, chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện hình thức khai giảng phù hợp với tình hình dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bắt đầu giảng dạy đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông), giáo dục thường xuyên từ ngày 07/9/2020; kết thúc học kỳ I trước ngày 16/01/2021; hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2021. Kết thúc năm học trước ngày 31/5/2021. Xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trước ngày 15/6/2021. Hoàn thành tuyển sinh vào lớp 10 trước ngày 31/7/2021. 

Thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thi học sinh giỏi quốc gia và thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia: Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ có hướng dẫn riêng sau khi có hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Các ngày lễ, tết được thực hiện theo quy định của Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn hằng năm. Thời gian nghỉ phép năm của giáo viên được thực hiện trong thời gian nghỉ hè hoặc có thể được bố trí xen kẽ vào thời gian khác trong năm để phù hợp với đặc điểm cụ thể và kế hoạch thời gian năm học. 

Giao Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn cụ thể về các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định; cho học sinh nghỉ học trong trường hợp thời tiết quá khắc nghiệt, thiên tai và bố trí học bù; bảo đảm thời gian nghỉ của giáo viên trong năm học…

B.B.T