Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh (01/12/1920 - 01/12/2020)

Th 6, 06/11/2020 | 14:06 CH

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Tài liệu tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Tài liệu.

Đồng chí Lê Đức Anh (bí danh Nguyễn Phú Hoà, còn gọi là Chín Hòa, Sáu Nam)

Xem chi tiết tại đây.