ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Fri, 22/02/2019 | 08:15 AM

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
THƯỜNG TRỰC UỶ BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY
1 Võ Văn Quỳnh Chủ nhiệm
2 Hồ Ngọc Thịnh Phó Chủ nhiệm Thường trực 3822.950
3 Lê Thị Thu Thủy Phó Chủ nhiệm 3821.530
4 Trần Như Vinh Phó Chủ nhiệm 3712.880
PHÒNG THAM MƯU - TỔNG HỢP
1 Nguyễn Hoàng Sơn Ủy viên UBKTTU, Trưởng phòng 3822.877
2 Lê Văn Luỹ Phó Trưởng phòng 3817.590
3 Phạm Minh Tuấn Kiểm tra viên 3817.590
4 Huỳnh Minh Thảo Kiểm tra viên 3817.590
5 Lê Thị Thu Thì Kiểm tra viên 3817.590
PHÒNG NGHIỆP VỤ II
1 Vũ Phạm Thị Thu Hà Ủy viên UBKTTU, Trưởng phòng 3828.418
2 Trương Huy Tâm Phó Trưởng phòng 3829.418
3 Nguyễn Hoàng Linh Kiểm tra viên 3831.418
4 Hoàng Trung Thành Kiểm tra viên 3831.418
5 Lê Thị Ngọc Thảo Kiểm tra viên 3832.418
6 Trần Quang Tính Kiểm tra viên 3830.418
PHÒNG NGHIỆP VỤ III
1 Phạm Thị Hồng Hạnh Ủy viên UBKTTU,Trưởng phòng 3815.510
2 Nguyễn Hữu Vương Phó Trưởng phòng 3815.510
3 Nguyễn Thị Cẩm Vân Kiểm tra viên 3815.510
4 Phan Văn Thái Kiểm tra viên chính 3815.510
5 Trần Quang Tính Kiểm tra viên 3815.510
PHÒNG NGHIỆP VỤ IV
1 Võ Thị Loan Ủy viên UBKTTU,Trưởng phòng 3827.618
2 Nguyễn Thị Quỳnh Nga Phó Trưởng phòng 3827.618
3 Nguyễn Khâm Ủy viên UBKTTU 3828.419
4 Trần Nhật Tiến Kiểm tra viên 3827.618
5 Võ Văn Hồng Kiểm tra viên 3827.618


Các tin khác