BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Fri, 22/02/2019 | 08:05 AM

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, NHÂN VIÊN BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
1 Võ Thanh An Trưởng Ban 3.821.019
2 Hà Thị Anh Thư Phó Trưởng Ban Thường trực 3.713.262
3 Lê Văn Dũng Phó Trưởng Ban 3.822.409
4 Trần Ngọc Nguyên Phó Trưởng Ban 3.826.663
PHÒNG TỔNG HỢP-DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO
1 Võ Thị Tuyết Nhung Trưởng phòng 3.712.922
2 Nguyễn Sỹ Mạnh Nguyên Phó Trưởng phòng 3.712.922
3 Nguyễn Thị Duy An Phó Trưởng phòng 3.713.265
4 Tạ Pi Lốt Chuyên viên 3.818.661
5 Nguyễn Văn Thức Chuyên viên 3.712.922
PHÒNG DÂN VẬN CHÍNH QUYỀN VÀ ĐOÀN THỂ
1 Phạm Ngọc Thành Trưởng phòng 3.713.265
2 Trần Thị Hồng Hạnh Phó Trưởng phòng 3.818.661
3 Nguyễn Thị Kim Hồng Phó Trưởng phòng 3.818.661
4 Nguyễn Thị Kim Loan Phó Trưởng phòng 3.824.374
5 Đoàn Thị Thúy Vân Chuyên viên 3.713.265
6 Phạm Thị Hương chuyên viên 3.713.265
7 Nguyễn Thanh Tuấn Chuyên viên 3.824.374


Các tin khác