Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

THÔNG CÁO VỀ KỲ HỌP THỨ 2 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XX) 

Th 5, 03/12/2020 | 13:17 CH

Ngày 24/11/2020, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi (khóa XX) đã tiến hành kỳ họp thứ 2. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. 

Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau: 

1. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với các đồng chí: Lê Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021; Nguyễn Nam, đảng viên, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa; Bùi Hữu Nam, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa. 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy: 

- Đối với đồng chí Lê Trung Thành, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2015-2020, nguyên Chủ tịch UBND huyện Tư Nghĩa, nhiệm kỳ 2016-2021: 

Từ năm 2019 đến tháng 01/2020, đồng chí Lê Trung Thành đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa mượn tiền của một số đơn vị trúng thầu xây dựng các công trình trên địa bàn chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện để chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án trên địa bàn huyện, vi phạm Luật Ngân sách nhà nước; thiếu kiểm tra, giám sát để Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện chi sai nguồn dự toán khoản tiền bán hồ sơ mời thầu một số công trình, dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư. 

- Đối với đồng chí Nguyễn Nam, đảng viên, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa: 

Trong năm 2019, đồng chí đã trực tiếp liên hệ mượn tiền của một số đơn vị trúng thầu xây dựng trên địa bàn huyện để chuyển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa chi trả tiền đền bù, giải phóng mặt bằng cho một số công trình, dự án trên địa bàn huyện, với số tiền 1.185.756.000 đồng; chi sai nguồn dự toán khoản tiền bán hồ sơ mời thầu một số công trình, dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư với số tiền 293.763.000 đồng, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách. 

- Đối với đồng chí Bùi Hữu Nam, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tư Nghĩa: 

Từ năm 2019 đến tháng 01/2020, đồng chí đã tạm ứng và chi tiền đền bù, giải phóng mặt bằng một số công trình, dự án từ nguồn kinh phí do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tư Nghĩa mượn của các đơn vị trúng thầu xây dựng công trình, dự án trên địa bàn huyện không đúng quy định của pháp luật. 

Xét nội dung, tính chất, mức độ nguyên nhân vi phạm và việc khắc phục hậu quả; căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã quyết định: 

- Thi hành kỷ luật đồng chí Lê Trung Thành, Nguyễn Nam bằng hình thức khiển trách. 

- Yêu cầu đồng chí Bùi Hữu Nam nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

2. Xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Hà Văn, đảng viên, Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh-Chi nhánh huyện Sơn Hà (nguyên Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh-Chi nhánh huyện Sơn Tịnh). 

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhận thấy:

Từ năm 2015 đến tháng 8/2019, với trách nhiệm là Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Quảng Ngãi - Chi nhánh huyện Sơn Tịnh, đồng chí đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận 74 trường hợp; để cấp dưới kiểm tra hồ sơ đăng ký, xác nhận 24 trường hợp không đúng thực tế về nguồn gốc sử dụng đất để đề nghị Phòng Tài nguyên và Môi trường trình UBND huyện Sơn Tịnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng quy định của pháp luật về đất đai. 

Vi phạm của đồng chí Hà Văn là nghiêm trọng. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật đồng chí Hà Văn bằng hình thức Cảnh cáo. 

3. Xem xét kết quả giám sát đối với: 

Đảng đoàn và các đồng chí: Lê Na, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Phạm Thị Hồng Hải, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Ngãi; Đảng đoàn và các đồng chí: Huỳnh Minh Giữ, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội; Trịnh Ngọc Minh, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Ngãi trong việc xây dựng, tổ chức thực hiện Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2016-2021, việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phương hướng, nhiệm vụ chính trị và các quy định về công tác tổ chức, cán bộ. 

Qua giám sát, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ rõ những ưu điểm, khuyết điểm và yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát rút kinh nghiệm và có biện pháp khắc phục trong thời gian tới./.

ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY