Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trong tỉnh

Th 3, 08/12/2020 | 08:34 SA

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có thông báo về việc phân công phụ trách các đảng bộ trong tỉnh đối với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Tỉnh ủy viên khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Theo đó, để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy thống nhất phân công 13 đồng chí trong BTV Tỉnh ủy phụ trách 17 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy (11 đảng bộ huyện, 01 Đảng bộ Thành phố, 01 Đảng bộ Thị xã và 04 đảng bộ trực thuộc).

Thông báo nêu rõ: Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy được phân công phụ trách địa bàn giúp BTV, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc địa phương, đơn vị triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về kinh tế - xã  hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng; tham gia ý kiến về công tác cán bộ của  ban thường vụ các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đối với cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý; dự, chỉ đạo các cuộc họp quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm, các hội nghị kiểm điểm, đánh giá, tổng kết năm và triển khai nhiệm vụ  năm đến của địa phương, đơn vị. 

Các đồng chí Tỉnh ủy viên đang công tác tại các địa phương, sở, ban, ngành,  đoàn thể nào chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các địa phương, sở, ban, ngành, đoàn thể đó. Riêng các đồng chí công tác ở các địa phương, đơn vị có đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy là người đứng đầu thì cùng đồng chí Ủy  viên BTV Tỉnh ủy đó chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động ở địa phương, đơn vị mình. 

Các địa phương, đơn vị thường xuyên thông tin cho đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn về tình hình chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương, đơn vị. Khi gửi báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo theo chuyên đề cho cấp có thẩm quyền thì đồng gửi cho đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn biết, theo dõi, chỉ đạo;  mời đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy dự, chỉ đạo các cuộc họp quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm… của địa phương, đơn vị; tham gia ý kiến về công tác cán bộ thuộc diện BTV Tỉnh ủy quản lý. Đối với những nội dung quan trọng cần xin ý kiến của BTV, Thường trực Tỉnh ủy, các địa phương, đơn vị báo cáo xin ý kiến của đồng chí Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách địa bàn trước khi trình.

Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan có liên quan khi tổ chức làm việc hoặc  cho ý kiến, chỉ đạo xử lý những vấn đề quan trọng liên quan đến địa phương, đơn vị thì mời đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy phụ trách địa phương, đơn vị  cùng dự.

 

* Địa bàn phụ trách của các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy:

1. Đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung  ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách Đảng bộ Quân sự tỉnh

2. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Tư Nghĩa

3. Đồng chí Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phụ trách Đảng bộ Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng bộ Công an tỉnh. 

4. Đồng chí Đinh Thị Hồng Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh phụ trách Đảng bộ huyện Ba Tơ.

5. Đồng chí Nguyễn Cao Phúc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Quảng Ngãi phụ trách Đảng bộ thành phố Quảng Ngãi. 

6. Đồng chí Ngô Văn Trọng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi phụ trách Đảng bộ huyện Bình Sơn. 

7. Đồng chí Võ Văn Quỳnh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Sơn Hà và Sơn Tây. 

8. Đồng chí Võ Văn Bá, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phụ trách Đảng bộ huyện Lý Sơn. 

9. Đồng chí Phan Công Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Đảng bộ thị xã Đức Phổ và Đảng bộ Công an tỉnh. 

10. Đồng chí Võ Thanh An, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Minh Long. 

11. Đồng chí Lữ Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Mộ Đức và Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh. 

12. Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phụ trách Đảng bộ huyện Sơn Tịnh và Nghĩa Hành. 

13. Đồng chí Trần Hoàng Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phụ trách Đảng bộ huyện Trà Bồng.

B.B.T