Xây dựng đảng

Xem với cỡ chữ Tương phản

Mộ Đức chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thế hệ trẻ

Th 3, 16/06/2020 | 11:54 SA

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị 05), thời gian qua, Huyện ủy Mộ Đức đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ.

Để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đối với thế hệ trẻ, Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo Huyện Đoàn Mộ Đức đẩy mạnh triển khai, quán triệt Chỉ thị 05 và các chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm, gắn với việc quán triệt, học tập và thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với giáo dục đạo đức, lối sống, văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030 cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Trong 04 năm qua, Huyện Đoàn đã tổ chức 03 lớp quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và 26 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn gắn với học tập các chuyên đề về học tập và làm theo Bác cho cán bộ, đoàn viên thanh niên ở cơ sở. Đồng thời, tổ chức 13 lớp bồi dưỡng cho đoàn viên cơ sở, với sự tham gia của 54 cán bộ đoàn, 4.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia.

Nhằm đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn còn phát động và tổ chức Hội thi “Ánh sáng soi đường”; thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh theo hình thức “Rung chuông vàng” cho các đoàn viên, thanh niên các trường trung học phổ thông. Tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Mộ Đức nhớ lời Di chúc theo chân Bác” nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia, cổ vũ.

Bên cạnh đó, để tuyên dương, khích lệ các cá nhân có thành tích trong học tập và làm theo tư tương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Huyện đoàn đã tổ chức tuyên dương 15 đoàn viên là thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác trên địa bàn huyện. Xây dựng chuyên mục “Theo dấu chân Bác” trên trang Facebook của Huyện Đoàn để đăng tải bài viết, các mẩu chuyện, những câu nói của Bác nhằm tuyên truyền rộng rãi đến đoàn viên, thanh niên về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đến nay, đã có hơn 60 bài viết được đăng tải tuyên truyền về Bác. Ngoài ra, Huyện Đoàn còn thực hiện tốt chuyên mục "mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp" do đoàn cấp trên phát động để tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ học tập và làm theo.

Đồng thời với việc chỉ đạo Huyện Đoàn tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, Ban Thường vụ Huyện ủy còn chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, cấp ủy các trường THPT trên địa bàn huyện đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, giáo viên và học sinh. Bộ tài liệu "Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh" được các trường triển khai bước đầu có hiệu quả. Đã tích hợp giảng dạy trong các môn giáo dục công dân, lịch sử, ngữ văn và kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, giáo dục kỹ năng sống. Một số trường tổ chức kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong lễ chào cờ thứ hai hàng tuần. Trường THPT Trần Quang Diệu đã 3 lần tổ chức cuộc thi “Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Trường THPT Số II Mộ Đức tổ chức cuộc thi viết tìm hiểu và cảm nhận về văn thơ, những bài học về đạo đức lối sống, nhân cách của Bác cho học sinh toàn trường…

Đoàn viên, thanh niên Mộ Đức tình nguyện giúp dân sửa chữa nhà

Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nên đa số cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh trên địa bàn huyện có sự chuyển biến rõ rệt trong ý thức phấn đấu, rèn luyện về phẩm chất đạo đức, lối sống. Nhiều phong trào, việc làm của tuổi trẻ Mộ Đức trong học tập và làm theo lời Bác đạt kết quả tích cực, tạo được sự lan tỏa trong cộng đồng, thu hút nhiều đoàn viên, thanh niên, học sinh tham gia. Tiêu biểu như: Phong trào: “Chung tay xây dựng nông thôn mới”; "Thắp sáng đường quê”; “Ngày thứ bảy tình nguyện”; “Tiết kiệm làm theo lời Bác”; “Tiếp sức đến trường”; Thiếu nhi Mộ Đức thi đua thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy”; “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam”; “Kế hoạch nhỏ”...

Có thể thấy việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của tuổi trẻ Mộ Đức bước đầu đã đi vào cuộc sống, nhiều hoạt động, phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, các công trình, phần việc thanh niên, hoạt động hiến máu nhân đạo, thực hiện công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa... đã có ý nghĩa giáo dục thiết thực, tác động trực tiếp đến nhận thức, tình cảm, trách nhiệm của thế hệ trẻ.

Do vậy, để công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên, học sinh đạt hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và các đoàn thể chính trị vững mạnh. Thời gian tới, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện, nhất là Đoàn thanh niên, các trường học cần tiếp tục đổi mới phương thức tuyên truyền, giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ, trong đó chú trọng tuyên truyền, giáo dục thông qua các phong trào, hành động, việc làm cụ thể, lấy môi trường thực tiễn để bồi dưỡng, rèn luyện, vun đắp những giá trị tốt đẹp cho đoàn viên, thanh niên và học sinh.

Văn Quyết