Văn hóa - Xã hội

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021

Th 6, 05/02/2021 | 09:29 SA

Ngày 04/2/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kết luận về tăng cường công tác chăm lo, tổ chức đón Tết Nguyên đán 2021.

Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021 và Công văn số 177-CV/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trước, trong và sau Tết nguyên đán Tân Sửu.

Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu các địa phương không tổ chức bắn pháo hoa và các chương trình nghệ thuật trong dịp Tết Nguyên đán năm 2021 để thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh.

B.B.T