Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 1958 – 1965

Th 5, 21/01/2021 | 16:16 CH

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ký Quyết định số 55/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 1958 – 1965.

Theo đó, xếp hạng di tích cấp tỉnh đối với di tích lịch sử Căn cứ Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 1958-1965 (sau đây gọi tắt là Di tích). Khu vực bảo vệ I: Diện tích 48713,1m2 được trích từ tờ bản đồ đất lâm nghiệp số 11(677545) và số 13(674545) xã Trà Tây, huyện Trà Bồng.

Khu vực bảo vệ II: Diện tích 72319,7m2 được trích từ tờ bản đồ đất lâm nghiệp số 11(677545) và số 13(674545) xã Trà Tây, huyện Trà Bồng. (Khu vực bảo vệ Di tích được xác định cụ thể tại biên bản và bản đồ khoanh vùng các khu vực bảo vệ Di tích trong hồ sơ khoa học để xếp hạng Di tích)

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch bàn giao Hồ sơ Di tích cho UBND huyện Trà Bồng phục vụ việc quản lý Di tích theo đúng quy định của Nhà nước. Hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc bảo vệ Di tích cấp tỉnh của UBND huyện Trà Bồng đối với Di tích.

UBND huyện Trà Bồng chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lễ đón bằng công nhận Di tích lồng ghép với sự kiện chính trị có ý nghĩa tại địa phương. Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới bảo vệ và quản lý Di tích theo đúng quy định của Nhà nước. Thực hiện quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích theo phân cấp quản lý và quy định hiện hành.

D.N