Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo hoãn Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo

Th 4, 29/07/2020 | 09:26 SA

Ngày 27/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Công văn số 1822-CV/BTGTU về việc hoãn Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo (01/8/1930-01/8/2020).

Theo đó, ngày 20/7/2020, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy có Giấy mời số 27-GM/BTGTU về việc mời dự Tọa đàm kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng vào ngày 30/7/2020 tại Hội trường Tỉnh ủy,

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp, vì vậy Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quyết định hoãn buổi Tọa đàm nêu trên.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thông cảm.

Nội dung Công văn 1822-CV/BTGTU.

B.B.T