Tin tức sự kiện

Xem với cỡ chữ Tương phản

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm nếu còn tình trạng tập trung ăn, uống tại quán; ăn uống tập trung trên 30 người

Th 5, 30/07/2020 | 08:13 SA

Chiều 29/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có văn bản số 3429/UBND-KGVX chỉ đạo về việc phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, trước tình hình dịch Covid -19 diễn biến phức, UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo ngay các cơ quan chức năng khẩn trương thông tin đến toàn dân thực hiện nghiêm Công văn số 3409/UBND-KGVX ngày 28/7/2020.

Nếu có phản ánh, thông tin về việc địa phương nào vẫn còn tình trạng tập trung ăn, uống tại quán; ăn uống tập trung trên 30 người tại các đám cưới, đám tiệc thì Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về kỷ luật, kỷ cương hành chính. Rà soát, điều chỉnh kế hoạch nhằm đáp ứng tình hình dịch bệnh hiện nay và báo cáo hàng ngày cho Sở Y tế, Công an tỉnh số liệu công dân đã từng tiếp xúc trực tiếp các ca dương tính và từ các địa phương có dịch trở về Quảng Ngãi từ ngày 15/7/2020 đến nay. Chỉ đạo thực hiện việc cách ly theo đúng qui định.

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an toàn ngành theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh buôn bán dịch vụ ăn, uống trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý hành vi vi phạm.

Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi và cơ quan báo chí đóng trên địa bàn tăng cường nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời, hỗ trợ cho cơ quan chức năng có thông tin chính xác để xử lý những tổ chức và cá nhân không hợp tác, không thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Về kỳ thi THPT quốc gia năm 2020, UBND tỉnh yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện: Mỗi điểm thi bố trí dự phòng 1-2 phòng thi để xử lý tình huống khi có học sinh bị nghi nhiễm dịch Covid-19. Hướng dẫn cho phụ huynh và học sinh đi đến các điểm thi phải mang khẩu trang, tự phòng chống dịch cho bản thân. Bố trí điểm thi dự phòng có thể thay thế trong tình huống khẩn cấp. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Cử 2-3 nhân viên y tế tại mỗi điểm thi để kiểm tra thân nhiệt và thực hiện các nhiệm vụ về y tế khi cần thiết. Kiểm tra, rà soát các quán ăn uống tại các điểm thi, tùy theo điều kiện tại địa phương, chủ động điều hành, chỉ đạo, kiểm sát việc kinh doanh, phục vụ ăn uống cho phụ huynh và học sinh trong thời gian thi tốt nghiệp THPT 2020 đảm bảo chặt chẽ…

Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung tại địa phương theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3409/UBND-KGVX ngày 28/7/2020.

T.H