TIN NỔI BẬT

Hội nghị triển khai Kế hoạch thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị năm 2022 và phát động hưởng ứng Giải Búa liềm vàng lần thứ VII

24/05/2022

Tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

24/05/2022

Thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5

25/05/2022

Thế giới tuần qua: Chính thức khai mạc SEA Games 31

15/05/2022

Những "điểm nhấn" trong bức tranh thế giới nhiều biến động

23/05/2022

Hội nghị giao ban toàn quốc đánh giá 1 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

20/05/2022

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với chuyển đổi số tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

19/05/2022

Hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ về công tác cán bộ

19/05/2022

Tỉnh ủy gặp mặt đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ và thiếu nhi dân tộc thiểu số

19/05/2022

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân tiếp xúc cử tri tại xã Nghĩa Hòa

18/05/2022