TIN TỨC TỔNG HỢP

Xem với cỡ chữ Tương phản

Hội nghị tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020

Th 6, 26/06/2020 | 11:07 SA

Sáng ngày 25/6/2020, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho 74 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Hội nghị tập huấn diễn trong 03 ngày (từ ngày 24/6 đến ngày 26/6/2020) với các chuyên đề: Quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc; một số chính sách của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động của người có uy tín đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách phát triển kinh tế - xã hội miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác giữ gìn an ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Được biết, các đại biểu dự Hội nghị tập huấn sẽ được cấp phát radio (giai đoạn 2020-2021) để phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động tại địa phương.

Kim Loan