Xem với cỡ chữ Tương phản

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Th 3, 08/12/2020 | 10:54 SA

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi gồm 51 đồng chí.

* Tháng 10/2021, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị công bố Quyết định số 357-QĐNS/TW ngày 13/10/2021 của Ban Bí thư về chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đối với 3 đồng chí: Trần Đình Cảm, Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh; Nguyễn Công Hoàng, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh; Lê Văn Huy, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.Các tin khác