Phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

Chủ động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

03/12/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 15h00, ngày 28/8/2020)

28/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 15h00, ngày 25/8/2020)

26/08/2020

Một số biện pháp trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

24/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 15h00, ngày 20/8/2020)

20/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 11h00, ngày 17/8/2020)

17/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 15h00, ngày 12/8/2020)

12/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 15h00, ngày 10/8/2020)

10/08/2020

Tình hình các ca bệnh Covid-19 tại tỉnh (tính đến 11h, ngày 05/8/2020)

05/08/2020

Nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hiện nay

03/08/2020