Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo về việc nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Th 6, 24/07/2020 | 10:18 SA

Ngày 20/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 868-TB/TU về việc nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 7/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, tại Thông báo 746-TB/TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân định kỳ tháng 7/2020 vào ngày 27/7/2020 (thứ Hai).

Tuy nhiên, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã được Trung ương bố trí công tác khác, nhân sự Bí thư Tỉnh ủy mới chưa được Trung ương quyết định, do vậy, Thường trực Tỉnh ủy thông báo nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy tháng 7/2020 và tạm dừng việc tổ chức tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy đến khi Trung ương quyết định nhân sự Bí thư Tỉnh ủy cho tỉnh Quảng Ngãi.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết, chủ động trong công việc.

B.B.T