Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo về việc nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

Th 3, 23/06/2020 | 16:20 CH

Ngày 22/6/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 852-TB/TU về việc nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, tại Thông báo 746-TB/TU ngày 21/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân định kỳ tháng 6/2020 vào ngày 25/6/2020 (thứ Năm).

Tuy nhiên, do phát sinh công tác đột xuất nên đồng chí Lê Viết Chữ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nghỉ tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 6/2020.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết, chủ động trong công việc.

B.B.T