Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo về việc không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy

CN, 20/12/2020 | 11:17 SA

Ngày 18/12/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Thông báo số 29-TB/TU về việc tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12/2020 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy.

Theo đó, tại Thông báo 874-TB/TU ngày 12/8/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy sẽ tiếp dân định kỳ tháng 12/2020 vào ngày 22/12/2020 (thứ Ba).

Tuy nhiên, xét đề nghị của Ban Nội chính Tỉnh ủy không có trường hợp người dân đăng ký nội dung đủ điều kiện tiếp theo quy định. Do vậy, Thường trực Tỉnh ủy thông báo không tổ chức tiếp dân định kỳ tháng 12/2020 của Bí thư Tỉnh ủy.

Thường trực Tỉnh ủy thông báo để các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân liên quan biết, chủ động trong công việc.

B.B.T