Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Điều chỉnh Kế hoạch đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2020

Th 4, 14/10/2020 | 12:13 CH

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy có văn bản điều chỉnh Kế hoạch đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với dân năm 2020.

Theo đó, nội dung đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về   Việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, người lao động trong các doanh nghiệp dự kiến tổ chức vào ngày 17/11/2020 hoặc ngày 18/11/2020.

Đối tượng tham gia là đại diện tổ chức Công đoàn, công nhân, người lao động ở địa bàn Khu Kinh tế Dung Quất, Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi. Số lượng khoảng 400 người. Địa điểm tổ chức đối thoại trực tiếp tại Khu Công nghiệp VSIP Quảng Ngãi (xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh).

Nội dung đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về Giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững và hướng đi cho nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ trên địa bàn tỉnh” chuyển sang Kế hoạch năm 2021.

T.H