Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

Th 6, 06/11/2020 | 14:14 CH

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

Xem chi tiết tại đây.