Thông báo-Giấy mời

Xem với cỡ chữ Tương phản

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020)

Th 5, 01/10/2020 | 16:35 CH

Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Tố Hữu (04/10/1920 - 04/10/2020). Cổng TTĐT Đảng bộ tỉnh trân trọng giới thiệu toàn văn Đề cương.

Xem chi tiết tại đây.