Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tình hình kinh tế tháng 7 năm 2020 trên địa bàn tỉnh

Th 4, 05/08/2020 | 16:43 CH

Trong 7 tháng năm 2020, do ảnh hưởng lớn trước tác động kép bởi đại dịch Covid-19 và giá dầu thô giảm mạnh, tình hình phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng. Tuy nhiên, bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, tỉnh Quảng Ngãi đã và đang triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp trong công tác phòng, chống dịch Coid-19, hạn chế thấp nhất những tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kinh tế của tỉnh trong 7 tháng năm 2020 đạt được những kết quả nhất định.

- Giá trị sản xuất công nghiệp trong tháng ước đạt 12.145,5 tỷ đồng, tăng 15,4% so với tháng trước và tăng 15,5% so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng, ước đạt 74.400,5 tỷ đồng, tăng 7,0% so với cùng kỳ năm trước và đạt 53% kế hoạch năm; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GTSX tăng 25,1%. 

- Tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý năm 2020 là 5.876,178 tỷ đồng. Ước đến ngày 15/7/2020, tổng giá trị giải ngân là 1.444,507 tỷ đồng, đạt 24,6% kế hoạch. 

- Tính đến giữa tháng 7/2020, lúa vụ Hè - Thu gieo sạ ước đạt 31.569,1 ha, giảm 5,5% (1.844,9 ha) so với cùng vụ năm 2019. Tình hình sâu bệnh gây hại cho trồng trọt có xảy ra trên cây lúa là 1.464 ha và một số loại rau, màu là 176,5 ha,... Bên cạnh đó, công tác phòng chống sâu bệnh luôn được duy trì thường xuyên và triển khai định kỳ. Ước tính đến thời điểm cuối tháng, đàn trâu đạt 69.753 con, giảm 0,8% so với cùng thời điểm năm 2019; đàn bò đạt 277.628 con, tăng 0,1%; đàn lợn đạt 386.090 con, tăng 6,4%; đàn gia cầm đạt 5.596,43 ngàn con, tăng 5,5%. Trong tháng, bệnh tai xanh ở lợn, lở mồm long móng gia súc, dịch tả lợn Châu Phi không xảy ra ổ dịch nào; bệnh cúm gia cầm xảy ra ở 2 hộ chăn nuôi. Các bệnh thông thường ở gia súc, gia cầm có xảy ra rải rác, nhỏ lẻ và đã được giám sát, phòng trị kịp thời. 

- Diện tích rừng trồng tập trung trong tháng ước đạt 387 ha, giảm 2,3% so với cùng tháng năm 2019; sản lượng gỗ khai thác nước đạt 104.450,9m3, giảm 38,6%. Lũy kế 7 tháng, trồng rừng tập trung ước đạt 6.900 ha, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng gỗ khai thác đạt 769.547,9 m3, giảm 20,2%. Trong tháng, phát hiện 29 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, giảm 09 vụ so với tháng 7/2019. Trong 7 tháng năm 2020, phát hiện 202 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 43 vụ so với cùng kỳ năm 2019; xảy ra 12 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 18,7 ha. 

- Sản lượng thủy sản trong tháng ước đạt 23.137,7 tấn, tăng 5,8% so với tháng 7/2019, trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 22.365 tấn, tăng 5,1%; sản lượng nuôi thu hoạch ước đạt 772,7 tấn, tăng 30,5%. Ước tính 7 tháng, sản lượng thuỷ sản đạt 167.920,5 tấn, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó, sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 163.857,4 tấn, tăng 4,2%; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 4.063 tấn, tăng 28,1%. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 4.813,5 tỷ đồng, tăng 3,84% so với tháng trước và tăng 1,79% so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng ước đạt 30.569,9 tỷ đồng, giảm 5,15% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 51% so với kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7/2020 tăng 0,48% so với tháng trước; tăng 3,11% so với cùng tháng năm trước; CPI bình quân 7 tháng năm 2020 tăng 3,83% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 108,26 triệu USD, tăng 0,39% so với tháng trước, tăng 55,68% so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 717,5 triệu USD, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm trước và đạt 71,8% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 128,39 triệu USD, tăng 81,9% so với tháng trước, tăng gấp 3,6 lần so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng, ước đạt 1.125,66 triệu USD, tăng 175,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt 90,8% kế hoạch năm. 

- Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng ước đạt 360,5 tỷ đồng, tăng 1,65% so với tháng trước và tăng 3,6% so với tháng 7/2019). Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 2.290,5 tỷ đồng”, giảm 6,49% so với cùng kỳ năm 2019. 

- Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.475 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng năm 2020 ước đạt 9.012 tỷ đồng, bằng 106,1% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 48,6% dự toán năm. Tổng chi cân đối ngân sách địa phương trong tháng khoảng 798 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng năm 2020 khoảng 5.682 tỷ đồng, bằng 42,3% so với dự toán năm. 

- Trong tháng không có dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư. Từ đầu năm đến ngày 20/7/2020, có 02 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn đăng ký 64 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/7/2020, toàn tỉnh có 63 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.923,53 triệu USD. 

- Tình hình đầu tư trong nước: Trong tháng chưa cấp quyết định chủ trương đầu tư cho dự án. Từ đầu năm đến ngày 20/7/2020, toàn tỉnh có 49 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.316 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 675 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 296.948 tỷ đồng. 

- Số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong tháng là 72 doanh nghiệp, giảm 12% so với tháng 7/2019. Lũy kế 7 tháng, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 567 doanh nghiệp, giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năm 2019; tổng vốn đăng ký khoản 1.911 tỷ đồng, giảm 66%. Từ đầu năm đến nay, có 136 doanh nghiệp hoạt động trở lại, tăng 4%; có 277 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 25%; 88 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 9% so với cùng kỳ. 

- Đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị công nhận huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 theo ý kiến của Đoàn thẩm định nông thôn mới Trung ương; lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị về việc xét, đề nghị công nhận huyện Lý Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

T.H