Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất

Th 4, 06/05/2020 | 08:56 SA

Sau khi đi kiểm tra thực tế tình hình sản xuất - kinh doanh và làm việc với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất, ngày 04/5/2020, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Thông báo ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất.

Theo đó, để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho Nhà đầu tư sớm hoàn thành, đưa dự án đi vào hoạt động và đầu tư mở rộng dự án bảo đảm mục tiêu về chất lượng, tiến độ, giải quyết việc làm, ổn định đời sống người dân và công tác phòng, chống dịch covid-19;

Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

- Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư liên quan dự án Khu liên hợp thép Hòa Phát Dung Quất; trong đó lưu ý:

Đối với các nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất (sau đây gọi là Dự án) và gắn với việc mở rộng Dự án:

(1) Về các vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về môi trường tại Dự án: Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và chủ đầu tư đề xuất đầu tư trang bị và tổ chức quản lý các trạm quan trắc để bảo đảm thực hiện tốt chức năng quản lý quản lý nhà nước về môi trường. - Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư hoàn thiện các hạng mục ngoài hàng rào Dự án như 03 đập ngăn mặn (Đập Trà Bồng, Đập Bình Nguyên, Đập Bình Phước); dự án đường Trì Bình - Cảng Dung Quất; dự án Kè chắn cát Cảng Dung Quất (giai đoạn 2); dự án Đường liên cảng Dung Quất,... để đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư, tạo môi trường thuận lợi để nhà đầu tư thực hiện các dự án.

(2) Về các nội dung liên quan Dự án Bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất: Cảng nước sâu là lợi thế lớn của tỉnh, cần phải sớm đầu tư phát huy tiềm năng. Vì vậy, phải tập trung hoàn tất hồ sơ, thủ tục bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án, tạo hạ tầng thiết yếu thu hút đầu tư vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu vực trong vùng. Giao Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn có phương án di dời tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực này đến khu vực khác phù hợp; trước mắt có thể tạm thời chọn khu vực neo đậu tàu thuyền để bảo đảm duy trì hoạt động sản xuất của người dân và việc triển khai thực hiện dự án, về lâu dài quy hoạch vị trí neo đậu tàu thuyền phù hợp. 

Đối với các nội dung liên quan đến dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát mở rộng (sau đây gọi là Dự án mở rộng): 

(1) Đồng ý việc triển khai các thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư Dự án mở rộng và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư để bảo đảm ổn định đời sống người dân trong khu vực. 

(2) Thống nhất chủ trương Nhà nước đầu tư Khu tái định cư Vạn Tường để phục vụ tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng. Giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi chủ trì, phối hợp các ngành, địa phương liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định cụ thể việc thực hiện chủ trương này. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phương thức nhà đầu tư thực hiện tái định cư đối với nhu cầu tái định cư dự án của Nhà đầu tư. 

(3) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá đất tái định cư trước ngày 08/5/2020 để Ủy ban nhân dân huyện Bình Sơn phê duyệt phương án tái định cư và giao đất cho 48 hộ dân đăng ký vào các khu tái định cư hiện có. 

(4) Các vấn đề liên quan đến cấp nước cho sản xuất công nghiệp và dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát: Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức làm việc với các sở, ngành và đơn vị liên quan để định hướng đầu tư và cung cấp nước theo phương thức thị trường, bảo đảm khối lượng, chất lượng nước và tiến độ để đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp và nhu cầu nước cho sản xuất của Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát. 

Quang cảnh buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy và lãnh đạo Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất ngày 27/4/2020 (Ảnh: BQNĐT) 

- Ban Thường vụ huyện ủy Bình Sơn chỉ đạo các ngành chức năng của huyện và xã trong vùng dự án tiếp tục nỗ lực kiên trì hơn nữa vận động, thuyết phục người dân thực hiện chủ trương của tỉnh, giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của người dân; đồng thời phải bảo đảm đời sống người dân được tốt hơn; phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi giải quyết dứt điểm các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư thuộc trách nhiệm của huyện, tạo điều kiện thuận lợi để các chủ đầu tư triển khai thực hiện các dự án vì mục tiêu chung là phát triển kinh tế - xã hội, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân, bảo đảm an ninh trật tự xã hội. 

- Công ty Cổ phần thép Hòa Phát Dung Quất tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi, UBND Bình Sơn và các xã Bình Thuận, Bình Đông để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư; bảo đảm các điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, bảo đảm các điều kiện đưa toàn bộ dự án vào vận hành trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9/2020 - là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

B.B.T