Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm của tỉnh đạt kết quả khả quan

Th 3, 02/06/2020 | 16:29 CH

Trong 5 tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch Covid-19, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng bị ảnh hưởng nặng; tuy nhiên, tỉnh đã và đang nỗ lực tập trung thực hiện hai nhiệm vụ song hành là vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế - xã hội và đạt một số kết quả khả quan.

Giá trị sản xuất công nghiệp trong 5 tháng đầu năm ước đạt 52.151,5 tỷ đồng, tăng 5,0% so với cùng kỳ năm trước và đạt 37,2% kế hoạch năm; nếu không tính sản phẩm lọc hóa dầu thì GTSX tăng 27,5%. 

Tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước do tỉnh quản lý năm 2020 là 5.876,178 tỷ đồng. Ước đến ngày 30/5/2020, tổng giá trị giải ngân là 920,317 tỷ đồng, đạt 15,7% kế hoạch.

Diện tích lúa vụ Hè - Thu gieo sạ đến ngày 15/5/2020 ước đạt 6.521,8 ha. Diện tích ngô gieo trồng đạt 200 ha, tăng 66,7%; diện tích đậu các loại đạt 1.422 ha, bằng 100%; diện tích lạc đạt 95,5 ha, giảm 1,1%; diện tích rau các loại đạt 1.788 ha, giảm 0,6% so với vụ năm 2019. Ước tính đến thời điểm cuối tháng, đàn trâu đạt 69.368 con, giảm 1,5% so với cùng thời điểm năm 2019; đàn bò đạt 278.020 con, tăng 0,2%; đàn lợn đạt 385.882 con, tăng 6,6%; đàn gia cầm đạt 5.353,18 ngàn con, tăng 5%.

Diện tích rừng trồng tập trung 5 tháng ước đạt 6.185 ha, giảm 6,6% so với cùng kỳ năm 2019; sản lượng gỗ khai thác đạt 501.051m3, giảm 19,8%. Trong 5 tháng đầu năm, phát hiện 142 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, tăng 53 vụ so với cùng kỳ năm 2019; xảy ra 03 vụ cháy rừng với diện tích bị cháy là 3,97 ha. Ước tính 5 tháng, sản lượng thuỷ sản đạt 118.746,3 tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 5 tháng ước đạt 21.104 tỷ đồng, giảm 7,4% so với cùng kỳ năm 2019, đạt 35,2% so với kế hoạch năm. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 giảm 0,19% so với tháng trước; giảm 1,6% so với tháng 12 năm trước; tăng 1,76% so với cùng tháng năm trước; CPI bình quân 5 tháng đầu năm tăng 4,18% so với cùng kỳ năm 2019. 

Kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đầu năm ước đạt 502,7 triệu USD, tăng 55,4% so với cùng kỳ năm trước và đạt 50,3% kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 907 triệu USD, tăng 225,4% so với cùng kỳ năm trước, bằng 73,2% kế hoạch năm. Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 5 tháng đầu năm ước đạt 1.552,1 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2019. 

Tổng thu cân đối ngân sách trên địa bàn trong 5 tháng đầu năm ước đạt 6.483 tỷ đồng, bằng 181,8% so với cùng kỳ năm 2019 và đạt 34,9% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa phương trong 5 tháng đầu năm khoảng 3.699 tỷ đồng, bằng 27,6% so với dự toán năm. 

Từ đầu năm đến ngày 20/5/2020, có 01 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 20 triệu USD. Lũy kế đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh có 64 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.874,63 triệu USD. Từ đầu năm đến ngày 20/5/2020, toàn tỉnh có 44 dự án đầu tư trong nước được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 2.592 tỷ đồng. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 671 dự án được cấp chủ trương đầu tư với tổng vốn đăng ký khoảng 296.941 tỷ đồng. 

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trong 5 tháng đầu năm, là 345 doanh nghiệp, giảm 22% so với cùng kỳ năm 2019; tổng vốn đăng ký khoản 1.059 tỷ đồng, giảm 57%. Từ đầu năm đến nay, có 98 doanh nghiệp hoạt động trở lại, giảm 11%; có 242 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, tăng 34%; 56 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 19% so với cùng kỳ. 

Công tác khắc phục các tồn tại về tài nguyên, môi trường và nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư; giám sát chặt chẽ hoạt động của các cơ sở, nhà máy có xả thải ra môi trường. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh; giải quyết các vướng mắc liên quan đến quy hoạch khai thác khoáng sản đối với các mỏ cát đã tổ chức đấu giá thành. 

Thường xuyên theo dõi, chỉ đạo kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong ngành giáo dục; chỉ đạo, theo dõi việc vệ sinh trường, lớp học, chuẩn bị tốt các điều kiện thiết yếu cho việc đón học sinh đi học trở lại từ ngày 04/5. Tính đến ngày 08/5/2020 có 42.797/51.241 học sinh mầm non đi học, tỷ lệ 84%; 96.191/96.857 học sinh tiểu học đi học, tỷ lệ 99,3%; 70.711/71.677 học sinh THCS đi học, tỷ lệ 98,6%; 35.754/36.305 học sinh THPT đi học, tỷ lệ 98,4%. 

Thực hiện rà soát, bổ sung về nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2020-2025; xây dựng phương án tuyển sinh cấp THCS và THPT năm học 2020-2021; chuẩn bị các điều kiện cần thiết thay sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2020-2021. 

Hoạt động khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe Nhân dân tiếp tục được chú trọng thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở thực phẩm; thường xuyên theo dõi, giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngành y tế tiếp tục tập trung duy trì thực hiện các biện pháp, kế hoạch phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 và kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch bệnh; thực hiện giám sát, cách ly. Triển khai thường xuyên các hoạt động truyền thông và khuyến cáo người dân chủ động phòng, chống dịch Covid-19. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào nhiễm virut Covid-19. 

Công tác lao động, việc làm tiếp tục được quan tâm, chú trọng thực hiện; thường xuyên theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình quản lý lao động, việc làm tại các doanh nghiệp trong tỉnh và việc thực hiện các chế độ, chính sách cho người lao động, nhất là chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Hướng dẫn trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc do ảnh hưởng của dịch Covid-19; tiếp nhận hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp qua bưu điện. Triển khai công tác thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao động (cung, cầu lao động) trên địa bàn tỉnh. Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người có công thực hiện tốt theo quy định. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Qua đó, tổng số người thuộc đối tượng hỗ trợ là 365.439 người, với kinh phí dự kiến trên 382 tỷ đồng, tính đến ngày 15/5/2020, có 12/13 huyện, thị xã, thành phố đã được phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 108.976 đối tượng, với kinh phí hỗ trợ 136.698,3 triệu đồng, gồm các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo. Đối với các đối tượng chưa được phê duyệt, sẽ tiếp tục rà soát, thẩm định và sớm phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ để kịp chi trả cho các đối tượng theo quy định…

T.H