Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Kinh tế của tỉnh 9 tháng đầu năm đạt một số kết quả nhất định

Th 5, 07/10/2021 | 15:06 CH

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng đầu năm, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh chịu tác động mạnh mẽ của dịch bệnh Covid-19, nhưng đạt được một số kết quả nhất định.

Một số ngành công nghiệp vẫn ổn định sản xuất, do đó chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng so với cùng kỳ, sản xuất nông nghiệp, trồng rừng và khai thác thủy sản tăng so với cùng kỳ; các mặt hàng thiết yếu đáp ứng được nhu cầu người dân trong thời gian giãn cách xã hội, giá cả bình ổn; kim ngạch xuất khẩu, kim ngạch nhập khấu tăng cao so với cùng kỳ; thu ngân sách trên địa bàn đạt khá. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính được thực hiện mạnh mẽ; kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định. 

Sản xuất công nghiệp, đầu tư và xây dựng 

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp: 9 tháng đầu năm tăng 14,91% so với cùng kỳ. Một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: thép xây dựng tăng 102%; sản phẩm lọc hóa dầu tăng 14,7%; giày da các loại tăng 79,4%; sợi tăng 61,5%; cuộn cảm tăng 37,8%; điện sản xuất tăng 38,3%; điện thương phẩm tăng 41,1%; thủy sản chế biến tăng 5,9%; sản phẩm may mặc tăng 2,8%. Bên cạnh đó một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: Tai nghe giảm 69,2%; tinh bột mỳ giảm 39%; nước khoáng giảm 14% và sữa các loại giảm 1,7%. 

- Đầu tư và xây dựng: Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện trên địa bàn 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 16.119,2 tỷ đồng, giảm 21% so cùng kỳ, đạt 64,4% kế hoạch năm. 

Trong đó, tổng vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước của tỉnh Quảng Ngãi được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 là 3.585,776 tỷ đồng, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương là 2.588,63 tỷ đồng; vốn ngân sách trung ương là 997,146 tỷ đồng. 

Ước đến ngày 30/9/2021, giải ngân đạt khoảng 2.223,667 tỷ đồng, đạt 62% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 50,7% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản - Nông nghiệp 

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt ước đạt 81.053 ha, tăng 3,3% so với cùng kỳ; sản lượng lương thực có hạt ước đạt 494.511 tấn, tăng 5,9%. Trong đó: tổng diện tích lúa 71.985 ha, tăng 3,8%, sản lượng lúa 440.986 tấn, tăng 6,7%; tổng diện tích ngô 9.068 ha, giảm 0,02% với cùng kỳ, sản lượng ngô 53.524 tấn, tăng 0,07%. 

Tổng diện tích gieo trồng rau, đậu và hoa ước đạt 14.426 ha, giảm 3,4% so với cùng kỳ. Diện tích chuyển đổi sản xuất từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác khoảng 1.017,6 ha. 

Đã triển khai xây dựng được 73 cánh đồng lớn trong sản xuất lúa, lạc và dưa hấu, với tổng diện tích ước khoảng 1.511 ha, giảm 286,7 ha so với cùng kỳ. Năng suất lúa bình quân ước đạt 71,1 tạ/ha; lạc bình quân ước đạt 28 tạ/ha; dưa hấu bình quân ước đạt 400 tạ/ha. 

- Về chăn nuôi: Trong 9 tháng, số lượng đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với cùng kỳ, trong đó đàn lợn tăng 2,0%, đàn bò tăng 1,9%, đàn gia cầm tăng 2,1%, riêng đàn trâu giảm 1,4%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 33.416 tấn, tăng 2,6%. 

Tình hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm diễn ra phức tạp (Bệnh dịch tả lợn Châu Phi: Xảy ra tại 443 hộ với tổng số bị bệnh chết tiêu hủy 1.696 con; tổng khối lượng lợn tiêu hủy 95,3 tấn. Bệnh Viêm da nôi cục trâu bò: Xảy ra tại 10.560 hộ với tổng số 18.738 con bò mắc bệnh, làm chết 878 con. Bệnh Lở mồm long móng gia súc: tổng số gia súc bệnh 1.373 con, làm chết 144 con). Tỉnh đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh; tổ chức tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo đúng quy định. 

- Lâm nghiệp: Trồng mới rừng tập trung ước đạt 10.770 ha, tăng 4,3%, trồng cây phân tán 481.500 cây. 

Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng ước đạt 1.387.687 m3, tăng 8,1%. Đã tổ chức 556 đợt truy quét, 417 đợt kiểm tra, 2.132 đợt tuần tra quản lý bảo vệ rừng; phát hiện 209 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách 2.061 triệu đồng. Xảy ra 26 vụ phá rừng làm thiệt hại 7,8 ha; xảy ra 24 vụ cháy rừng làm thiệt hại 35 ha. 

- Thủy sản: Sản lượng thủy sản 9 tháng ước đạt 228.567 tấn, tăng 1,3% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 221.972 tấn, tăng 1,1%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 6.596 tấn, tăng 9,9%. 

Thương mại và dịch vụ 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng ước đạt 39.343 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ, đạt 72% so với kế hoạch năm 2021. 

- Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9/2021 tăng 0,17% so với tháng trước, tăng 2,82% so với tháng cùng kỳ, tăng 1,8% so với tháng 12 năm trước. Bình quân 9 tháng đầu năm tăng 2% so với cùng kỳ năm trước. 

- Kim ngạch xuất khẩu 9 tháng ước đạt 1.367 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 97,6% kế hoạch năm. 

- Kim ngạch nhập khẩu 9 tháng ước đạt 2.018 triệu USD, tăng 60,9%, vượt 15,3% kế hoạch năm. 

- Hoạt động vận tải (không kể vận tải đường sắt): Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng ước đạt 2.496 tỷ đồng, giảm 8,6% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khách giảm 22,7%, doanh thu vận tải hàng hóa giảm 2,1%, doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 6,9%. 

Thu chi ngân sách

- Tổng thu ngân sách nhà nước 9 tháng ước đạt 14.946 tỷ đồng, tăng 42,9% so với cùng kỳ và bằng 82,6% dự toán năm; trong đó: thu nội địa ước đạt 9.130 tỷ đồng, tăng 21,2% và bằng 69,9% dự toán năm; thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 5.794 tỷ đồng, tăng 97,7% và bằng 115,9% dự toán năm. 

- Tổng chi ngân sách địa phương 9 tháng ước đạt 8.868 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ và bằng 63,1% so với dự toán năm. 

Thu hút đầu tư và quản lý doanh nghiệp 

- Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): Trong 9 tháng, có 02 dự án FDI được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 24,95 triệu USD. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 63 dự án đầu tư FDI còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký 1.993,22 triệu USD.

- Tình hình đầu tư trong nước: Trong 9 tháng, cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 11 dự án, tổng vốn đăng ký 85.276 tỷ đồng. 

- Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Trong 9 tháng, số doanh nghiệp thành lập mới là 648 doanh nghiệp, giảm 7,3% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký là 2.563 tỷ đồng, tăng 3,2%; số doanh nghiệp giải thể là 280 doanh nghiệp, tăng 145,6%; số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 356 doanh nghiệp, tăng 13,0%.

Chương trình xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục triển khai thực hiện rà soát, thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn, khen thưởng các xã đạt chuẩn năm 2020. Tổ chức lễ công bố huyện Tư Nghĩa đạt chuẩn nông thôn mới và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Phê duyệt kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Ngãi năm 2021. Phân công các đơn vị chủ động kiểm tra, đôn đốc, hỗ trợ các xã, huyện, thành phố tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các địa phương hoàn thành kế hoạch nông thôn mới trong năm 2021. Xác định số xã về đích nông thôn mới năm 2021 là 05 xã, gồm Phổ Nhơn, Phổ Khánh (thị xã Đức Phổ); Bình Hải, Bình Chánh, Bình Thuận (huyện Bình Sơn). Phân khai kế hoạch vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương năm 2021 (vốn xổ số kiến thiết) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, với tổng kế hoạch vốn là 72 tỷ đồng, cho 05 xã đăng ký về đích năm 2021. 

Đến 15/9/2021, toàn tỉnh có 89/148 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 06 xã đạt từ 15-18 tiêu chí, 42 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, có 11 xã đạt từ 5-9 tiêu chí; số tiêu chí bình quân/xã là 15,48.

T.H