Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Infographic: Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2020

Th 2, 19/10/2020 | 11:40 SA

Theo báo cáo của UBND tỉnh, trong 9 tháng năm 2020, do ảnh hưởng lớn bởi đại dịch Covid-19 nên kinh tế của tỉnh gặp không ít khó khăn, nhiều chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của tỉnh giảm mạnh và không đạt kế hoạch đề ra.