Kinh tế

Xem với cỡ chữ Tương phản

Infographic: Bức tranh kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ngãi 2020

Th 6, 19/02/2021 | 15:30 CH

Năm 2020,  một năm đầy khó khăn, thách thức đối với tỉnh ta do dịch Covid-19 và thiên tai bão lũ hoành hành, nhưng kinh tế của tỉnh vẫn đạt những kết quả nhất định. Tổng sản phẩm GRDP tăng trưởng dương (0,43%), giá trị sản xuất công nghiệp tăng, nhất là giá trị công nghiệp ngoài dầu tăng 52,68%; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2,18%,…