Hình ảnh Quảng Ngãi

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

10/11/2020

Hình ảnh: Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) và Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

18/09/2019

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020

01/08/2019

Hội thao truyền thống Khối thi đua các cơ quan công tác Đảng tỉnh lần thứ IV - 2019

13/06/2019

Nét văn hóa độc đáo của Lễ cầu mùa ở Lý Sơn

31/05/2019

Lễ hội Đua thuyền xã Đức Lợi (Mộ Đức) lần thứ 1, Xuân Kỷ Hợi 2019

17/05/2019

Quảng Ngãi - góc nhìn từ trên cao

17/03/2019