Xây dựng đảng

Thông báo phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tham gia sinh hoạt ở tổ chức cơ sở đảng năm 2021

04/01/2021

Hoàn thành việc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong quý I/2021

28/12/2020

Nội dung trọng tâm chương trình kiểm tra, giám sát của Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025

09/12/2020

Phân công Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách các đảng bộ trong tỉnh

08/12/2020

THÔNG CÁO VỀ KỲ HỌP THỨ 2 CỦA ỦY BAN KIỂM TRA TỈNH ỦY (KHÓA XX) 

03/12/2020