Xem với cỡ chữ Tương phản

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020-2025

Tue, 08/12/2020 | 10:54 AM

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi gồm 51 đồng chí.Các tin khác