Asset Publisher Asset Publisher

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Xem với cỡ chữ Tương phản

Diễn văn Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (Do đồng chí Bùi Thị Quỳnh Vân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đọc ngày 22/10/2020)

Fri, 25/12/2020 | 10:12 AM

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo !

Kính thưa các đồng chí đại biểu, các vị khách quý !

Thưa Đại hội !

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trong không khí dân chủ, đoàn kết, với tinh thần trách nhiệm cao, hôm nay, Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra.

Đại hội vinh dự được đón: Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Các đồng chí Ủy viên Trung ương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng; Các đồng chí đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, Quân Khu 5, Cảnh sát biển Vùng 2. Các đồng chí tướng lĩnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Công an nhân dân Việt Nam. Các đồng chí lão thành cách mạng; Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động. Các đồng chí nguyên Khu ủy viên Khu 5; nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và nguyên Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam qua các thời kỳ. Các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã gửi lẵng hoa chúc mừng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Trung ương dành cho tỉnh Quảng Ngãi.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, Chương trình hành động và Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đại hội đã đánh giá toàn diện những thành tựu đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân của những ưu, khuyết điểm và rút ra 05 bài học kinh nghiệm lớn, sâu sắc, có tính chất đúc kết thực tiễn trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Trên cơ sở đó, Đại hội đã xác định phương hướng, các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cho giai đoạn phát triển 5 năm tới, trong đó đặc biệt nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược về xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, sáng suốt, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX gồm 51 đồng chí tiêu biểu cho phẩm chất chính trị, ý chí và trí tuệ của toàn Đảng bộ. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 13 đồng chí; bầu Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Ngoài 01 đại biểu đương nhiên, Đại hội cũng đã bầu 18 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kết quả của các phiên bầu cử tại Đại hội đều đạt số phiếu cao, tập trung, một lần nữa khẳng định nguyên tắc tập trung dân chủ và sự đoàn kết nhất trí cao trong toàn Đảng bộ.

Với những kết quả nêu trên, chúng ta có thể khẳng định Đại hội lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã thành công tốt đẹp. Đây là niềm cổ vũ, động viên to lớn đối với Đảng bộ, toàn quân và toàn dân tỉnh Quảng Ngãi. Kết quả Đại hội thể hiện rõ ý chí, quyết tâm và khát vọng vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi trên chặng đường mới.

Kính các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Thành công Đại hội có được trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, sự theo dõi, giúp đỡ thường xuyên của các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương; là kết quả của quá trình chuẩn bị tích cực, chu đáo từ đại hội đảng bộ cấp cơ sở trở lên với sự đóng góp công sức, trí tuệ của các Đảng bộ trực thuộc, các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các bậc lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các nhân sĩ, trí thức, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Đại hội chúng ta một lần nữa bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các ban, bộ, ngành Trung ương trong suốt thời gian qua đã lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm theo dõi và giúp đỡ cho Đại hội.

Đại hội xin bày tỏ tình cảm trân trọng đối với các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và các vị khách quý đã tham dự, góp phần vào thành công của Đại hội; cảm ơn các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương đã đến dự và đưa tin về Đại hội; nhiệt liệt biểu dương các Tiểu ban của Đại hội cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ, nhân viên đã tận tụy phục vụ cho Đại hội.

Từ nhiều tháng nay, mặc dù đối mặc với nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng với tinh thần hướng về Đại hội; các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, lực lượng vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đã có nhiều đóng góp quý báu, thiết thực, tâm huyết vào các văn kiện của Đại hội; đồng thời, đã tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp, xây dựng nhiều công trình, lập nên nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội. Đại hội xin ghi nhận, bày tỏ tình cảm nồng thắm và lòng biết ơn chân thành đến khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh nhà. Chúng ta tin tưởng rằng trên chặng đường sắp tới, nhân dân Quảng Ngãi sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đồng thuận, gắn bó hơn với Đảng, đem tất cả trí tuệ, tâm huyết và mọi nguồn lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Đại hội chúng ta xin trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên khóa XIX đã có nhiều công sức, tâm huyết đóng góp xây dựng tỉnh. Do yêu cầu công tác, các đồng chí không tiếp tục tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, Đại hội kính chúc các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, kính mong các đồng chí tiếp tục đóng góp xây dựng Đảng bộ tỉnh.

Đại hội chúng ta xin gửi lời thăm hỏi và chia sẻ sâu sắc đến đồng bào các tỉnh miền Trung anh em và cán bộ, chiến sỹ Quân khu 4 về những thiệt hại, mất mát do hậu quả của thiên tai vừa qua.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ đạo Đại hội; Đại hội chúng ta vừa nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội. Tinh thần cốt lõi của Nghị quyết là bằng mọi biện pháp tích cực, phát huy cao độ mọi nguồn lực, đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh hơn, bền vững hơn. Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục lắng nghe, bổ sung những ý kiến đóng góp xây dựng để tổ chức thực hiện Nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống phục vụ nhân dân tốt hơn. Tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền ngay sau Đại hội phải tổ chức triển khai, quán triệt tinh thần, nội dung của Nghị quyết đến từng cán bộ, đảng viên và nhân dân toàn tỉnh. Phải phát huy trí tuệ tập thể, nghiên cứu các giải pháp hay, những cách làm sáng tạo, phải thật quyết liệt trong khâu tổ chức thực hiện Nghị quyết. Mỗi cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thực sự gương mẫu, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Kính thưa các đồng chí !

Thưa đại hội!

Nhìn lại những chặng đường lịch sử đã qua, chúng ta tự hào về quê hương Quảng Ngãi cách mạng, anh hùng trong chiến đấu; sáng tạo tích cực trong giai đoạn phát triển mới. Thế hệ cha anh đã vượt qua biết bao gian lao, thử thách để đặt nền móng xây dựng Quảng Ngãi như hôm nay. Nhìn về tương lai phía trước, tỉnh chúng ta có nhiều thời cơ, thuận lợi song cũng đối mặt với không ít khó khăn, thách thức. Mục tiêu “xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung”; thực sự đảm bảo các giá trị và tiêu chí của một tỉnh phát triển không phải là mục tiêu quá xa vời, song cũng không phải dễ dàng đạt được. Điều đó đòi hỏi chúng ta trước hết là đội ngũ cán bộ lãnh đạo ở mỗi cấp, mỗi ngành phải năng động, sáng tạo, đổi mới, xây dựng phong cách nói đi đôi với làm, nêu cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ của cấp mình, ngành mình, cá nhân mình với hiệu quả cao nhất. Thẳng thắn nhìn nhận, tỉnh chúng ta còn nhiều hạn chế, khó khăn; một bộ phận nhân dân vẫn còn nghèo khó, các nguồn lực dành cho đầu tư phát triển rất hạn chế; với những khuyết điểm chúng ta phải biết sửa sai để làm đúng. Nguồn lực quý giá nhất của Quảng Ngãi hiện nay là truyền thống anh hùng, tinh thần hiếu học và nguồn lực con người. Phải biết quý trọng, bồi dưỡng và có giải pháp sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực để phát triển tỉnh nhà.

Về phần mình, được Đại hội và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, tôi ý thức rằng đây là niềm vinh dự to lớn không chỉ đối với cá nhân tôi mà còn đối với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, bởi không có sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ và hợp tác chặt chẽ của các đồng chí thì tôi không có vinh dự hôm nay. Tôi thật sự xúc động, xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến toàn thể đại biểu Đại hội. Sự tín nhiệm của các đồng chí đối với tôi chính là sự tin tưởng giao phó trọng trách cho thế hệ chúng tôi có trách nhiệm phát huy truyền thống tốt đẹp của thế hệ cha anh để tiếp tục xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng phát triển. Sự tín nhiệm đó là mệnh lệnh không điều kiện đòi hỏi bản thân tôi phải đem hết trí tuệ và tâm sức phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Đối với mỗi đồng chí cấp uỷ viên của tỉnh, mỗi đồng chí được bầu vào Tỉnh uỷ đều có chức vụ cụ thể, có quyền lực nhất định, mỗi đồng chí cần quán triệt sâu sắc rằng chức vụ là do Đảng phân công, không có quyền lực riêng của cá nhân nào, không có quyền lực ngoài pháp luật, phải thượng tôn pháp luật và quản lý bằng pháp luật. Quan hệ xã hội rộng mở nhưng phải thật sự dân chủ, quan hệ cấp trên, cấp dưới phải thật sự thân tình, quan hệ anh em, bè bạn phải trong sáng, quan hệ với doanh nghiệp phải trên tinh thần giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi, song không lợi dụng thân quen để làm những điều trái với quy định, trái với pháp luật. Mỗi đồng chí phải luôn tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phẩm chất, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tôi kính mong cán bộ, đảng viên, quân và nhân dân tỉnh nhà tiếp tục ủng hộ, giúp đỡ, tạo điều kiện để tôi cũng như tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Kính thưa các đồng chí!

Thưa Đại hội!

Đại hội cũng như cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tin tưởng và kỳ vọng, Ban Chấp hành khóa XX sẽ ra sức giữ gìn sự đoàn kết, nhất trí, phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, ra sức học tập nâng cao trình độ, năng lực và trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững kỷ luật kỷ cương, xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo của Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Những thành quả tỉnh Quảng Ngãi đạt được trong thời gian qua là công lao to lớn của Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh qua các thời kỳ. Từ những bài học kinh nghiệm quý báu của nhiều nhiệm kỳ, nhất là trong nhiệm kỳ qua và trong bối cảnh cả nước đang phấn khởi hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đất nước đang hội nhập quốc tế sâu rộng, đang tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng, 5 năm tới sẽ là thời kỳ phát triển nhanh, vững bước đi lên cùng cả nước.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết trong toàn Đảng bộ, đồng thuận trong toàn xã hội, rèn luyện bản lĩnh, nâng cao trí tuệ, chung sức đồng lòng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung vào năm 2025, tạo tiền đề để đến năm 2030 trở thành tỉnh phát triển khá, có thu nhập bình quân đầu người ít nhất bằng mức bình quân của cả nước.

Trong niềm phấn khởi về thành công của Đại hội, với niềm tin sâu sắc vào tương lai phát triển của tỉnh nhà, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố bế mạc Đại hội đại biểu lần thứ XX Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.