Asset Publisher Asset Publisher

VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX

Xem với cỡ chữ Tương phản

Bài phát biểu của đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX

Fri, 25/12/2020 | 10:05 AM

Kính thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước,

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội,

Thưa các đồng chí đại biểu cùng toàn thể các vị khách quý,

Hôm nay, theo sự phân công của Bộ Chính trị tôi rất vui mừng được về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trước hết, thay mặt Bộ Chính trị tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu, các vị khách quý về dự Đại hội, qua các đồng chí, xin gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sĩ, các gia đình có công với cách mạng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi lời chúc mừng và những tình cảm tốt đẹp nhất. Chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX thành công tốt đẹp.

Thay mặt các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin chia sẻ những khó khăn với đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi đã chịu ảnh hưởng bão lũ trong thời gian vừa qua. Xin gửi lời thăm hỏi ân cần đến đồng bào, đồng chí Quảng Ngãi. Tin rằng, với truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, với sự giúp đỡ của Trung ương và các cấp, các ngành và toàn xã hội, cô bác Quảng Ngãi sớm khắc phục được khó khăn này.

Thưa các đồng chí,

Quảng Ngãi – vùng đất giao thoa của 03 nền văn hóa lớn – Sa Huỳnh, Chăm-pa, Đại Việt, quê hương của các đội hùng binh Hoàng Sa, kiêm quản Bắc Hải, là địa phương có bề dày truyền thống cách mạng, kiên cường, bất khuất, anh dũng, là nơi đã sản sinh ra nhiều chí sĩ cách mạng nổi tiếng, nhiều chiến sĩ cộng sản ưu tú làm rạng rỡ quê hương núi Ấn, sông Trà. Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam trong 90 năm qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hy sinh, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

    5 năm qua, trong bối cảnh có nhiều diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường của khu vực và thế giới, những khó khăn của đất nước và của tỉnh nhưng với tinh thần đoàn kết, bản lĩnh trí tuệ, sự nỗ lực sáng tạo, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi đã đạt và vượt 20/25 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XIX đề ra: Kinh tế tiếp tục phát triển, tăng trưởng bình quân 4,83%/năm; quy mô tổng sản phẩm tăng khá, gấp 1,36 lần so với năm 2015. Công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá, thu hút được nhiều dự án đầu tư, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động. Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, có mức tăng trưởng cao hơn mức bình quân chung cả nước. Dịch vụ phát triển đúng định hướng, tỷ trọng ngày càng tăng trong cơ cấu kinh tế; nhiều dịch vụ có mức tăng trưởng khá. Du lịch có bước phát triển, nhất là du lịch biển, đảo, nghỉ dưỡng, sinh thái; một số khu, điểm du lịch mới được đầu tư, đưa vào khai thác. Bước đầu đã thu hút được một số dự án đầu tư có quy mô lớn, được kỳ vọng tạo ra đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiệm vụ phát triển đô thị, phát triển kinh tế biển, xây dựng nông thôn, nhất là xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ đã thu hút được nhiều nguồn vốn cho đầu tư, phát triển. Tổng thu ngân sách trên địa bàn vượt chỉ tiêu Trung ương giao. Hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư, từng bước hoàn thiện, nhiều dự án, công trình quan trọng được đầu tư, đưa vào sử dụng, tạo nền tảng và động lực cho phát triển trong thời gian đến. Chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế và chất lượng cuộc sống của Nhân dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện tốt. Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 1,82%/năm; miền núi giảm bình quân 5,25%/năm. Công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức được quan tâm, đạt một số kết quả tích cực. Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, 19 đạt kết quả bước đầu. Công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể nhân dân có chuyển biến tích cực. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; tình hình chính trị - xã hội cơ bản ổn định. Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị được chăm lo. Việc phân công cán bộ luôn gắn với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, việc chuẩn bị Đại hội, tổ chức Đại hội từ cơ sở lên đã khẳng định, cán bộ, đảng viên tỉnh Quảng Ngãi, cấp ủy các cấp đã đề cao trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ. Báo cáo chính trị và các văn kiện trình Đại hội là trí tuệ của toàn Đảng bộ với mong muốn Đại hội Đảng bộ tỉnh thành công tốt đẹp.

Thành quả đó có được là nhờ kế thừa những kinh nghiệm quý trong công tác lãnh đạo của các khóa trước, sự đóng góp quý báu cả sức lực, trí tuệ, uy tín của các thế hệ cán bộ lãnh đạo của tỉnh, sự cố gắng phấn đấu, nỗ lực lao động chăm chỉ, cần cù, sáng tạo của toàn thể cán bộ, đảng viên, quân và đồng bào các dân tộc tỉnh nhà; có sự quan tâm của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban, bộ, ngành Trung ương và sự hợp tác, giúp đỡ nhiệt tình của các tỉnh, thành phố trong cả nước. Thay mặt Bộ Chính trị, tôi ghi nhận, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những kết quả đạt được của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thưa các đồng chí,

Đảng bộ và quân dân Quảng Ngãi cần khẳng định đúng đắn về những thành tựu và phấn khởi, tự hào về những kết quả đạt được để tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới, để quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu cao hơn, lớn hơn trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, Đại hội chúng ta cũng cần phân tích, đánh giá sâu sắc hơn về những hạn chế, yếu kém được chỉ rõ trong Báo cáo chính trị; trong đó, Đại hội chúng ta cần bàn kỹ: vì sao kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển chưa bền vững, còn thấp so với mức bình quân chung cả nước; vì sao phát triển kinh tế chưa đồng bộ với phát triển văn hóa, xã hội; vì sao một số vấn đề xã hội chậm được giải quyết hoặc hiệu quả đạt thấp; vì sao còn để việc triển khai thực hiện một số dự án đầu tư, quản lý sử dụng ngân sách, việc điều động cán bộ, bổ nhiệm cán bộ… còn có sai phạm, khuyết điểm, làm giảm sút niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, hay là sức chiến đấu của tổ chức Đảng, vai trò, trách nhiệm của một số cấp ủy cần được phát huy hơn, vai trò của Mặt trận, đoàn thể, phải chăng cũng cần lưu ý trách nhiệm các cơ quan dân cử đã thực sự phát huy vai trò giám sát, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền có hiệu quả hay chưa, hay do vướng, hạn chế do cơ chế, chính sách? Đó chính là những vấn đề rất lớn mà Đại hội chúng ta phải bàn kỹ lưỡng.

Với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh và để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế nêu trong Báo cáo, tôi đề nghị Đại hội của chúng ta cần phải đi sâu thảo luận, phân tích kỹ nguyên nhân của tình hình để đề ra các biện pháp khắc phục một cách kiên quyết và có kết quả cao nhất, không để lặp lại những khuyết điểm vừa qua, muốn vậy, phải có quyết tâm cao, thẳng thắn, nỗ lực lớn và hành động quyết liệt hơn nữa để đưa tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục phát triển nhanh hơn, bền vững và toàn diện hơn trong thời gian tới, sớm trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung.

Thưa các đồng chí,

Bộ Chính trị cơ bản tán thành với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi đã nêu trong Báo cáo chính trị. Báo cáo đã được các Bộ, ngành, các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Trung ương Đảng tham gia góp ý kiến và tán thành cao. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã nghiêm túc tiếp thu, hoàn chỉnh Báo cáo trình Đại hội hôm nay.

Với chủ đề của Đại hội Đảng bộ tỉnh là: “Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Phát huy truyền thống anh hùng, sức mạnh đoàn kết; đổi mới sáng tạo; bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị - xã hội; phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu đến năm 2025, trở thành tỉnh phát triển khá của Vùng miền Trung”, tôi đề nghị những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp trong 5 năm tới cần bám sát chủ đề trên và xin nhấn mạnh thêm một số vấn đề để Đại hội chúng ta cùng quan tâm trong quá trình thảo luận.

Một là, trước hết Đảng bộ Quảng Ngãi cần đặc biệt quan tâm công tác xây dựng Đảng, vì đây là nhiệm vụ then chốt, cần phải được triển khai toàn diện, đồng bộ, thường xuyên, liên tục. Do vậy, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ngãi thật sự trong sạch, vững mạnh, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp có đủ trình độ, phẩm chất, năng lực, uy tín và ngang tầm nhiệm vụ, phát huy trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, mà trước hết là người đứng đầu và các đồng chí Tỉnh ủy viên. Giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, thực hiện có hiệu quả quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Quan tâm hơn nữa đến công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng lắng nghe, tiếp thu và phát huy sức mạnh của Nhân dân, trong phát hiện, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, dựa vào Nhân dân để xây dựng Đảng. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy, đặc biệt là đối với chính quyền.

Xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân, tận tụy, liêm chính, hành động. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ thực thi công vụ có phẩm chất đạo đức, năng lực công tác tốt, tính chuyên nghiệp cao. Ưu tiên nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật, cải cách và hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong quản lý, điều hành và cung cấp các dịch vụ công của chính quyền các cấp. Đây là cơ sở quan trọng để thúc đẩy minh bạch, nâng cao trách nhiệm giải trình của chính quyền, tiết giảm tối đa thời gian, chi phí của tổ chức, cá nhân liên quan đến các hoạt động quản lý hành chính.

Nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể  chính trị xã hội; củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng và phát triển tỉnh nhà.

Hai là, cần khẩn trương rà soát, bổ sung hoàn thành Quy hoạch, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm chất lượng, làm cơ sở phân bố không gian, định hướng phát triển, khai thác và sử dụng hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để phát triển kinh tế nhanh, bền vững, hài hòa giữa các vùng trong tỉnh. Thúc đẩy liên kết vùng với các địa phương, nhất là các địa phương trong Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Vùng Tây Nguyên để phát huy lợi thế của tỉnh và huy động các nguồn lực cho đầu tư, phát triển.

Nghiên cứu đổi mới mô hình tăng trưởng trên cơ sở sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiến bộ khoa học công nghệ. Tiếp tục tập trung phát triển công nghiệp bền vững hơn, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao. Đẩy mạnh đột phá xây dựng kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, trước nhất là các dự án trọng điểm về giao thông, đô thị, công nghệ thông tin, có tính kết nối, có tác động lan tỏa lớn, hiệu quả kinh tế - xã hội cao để tạo nền tảng thúc đẩy sự phát triển của những ngành, lĩnh vực mới trong giai đoạn Việt Nam đang chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 36 của Ban Chấp hành Trung ương khóa 12 về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2045 kết hợp với khai thác tốt tiềm năng, lợi thế do thiên nhiên ban tặng để phát triển du lịch, dịch vụ thương mại, thu hút đầu tư, qua đó quảng bá hình ảnh đất và người Quảng Ngãi, đưa du lịch trở thành một trong những ngành kinh tế động lực để tạo sự phát triển bền vững.

Tiếp tục huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới theo các mức độ (đạt chuẩn, nâng cao, kiểu mẫu) phù hợp với điều kiện thực tế từng vùng, miền và phát huy vai trò chủ thể của người dân. Theo đó, cần hoàn thiện và nâng cấp hệ thống hạ tầng phát triển kinh tế, xã hội nông thôn đồng bộ, kết nối với đô thị; thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới để hình thành nền nông nghiệp hiện đại và đặc thù.

Khai thác và sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, nhất là các tài nguyên không tái tạo, tăng cường công tác bảo vệ môi trường và cải thiện chất lượng môi trường sống kết hợp với bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu. Giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường.

Ba là, phát huy các giá trị văn hóa, con người Quảng Ngãi; xem đây là nền tảng động lực tinh thần, sức mạnh nội sinh đặc biệt quan trọng cho sự phát triển của Quảng Ngãi trong những năm tiếp theo. Truyền thống đoàn kết, quả cảm, khát vọng vươn lên phát triển sáng tạo của con người Quảng Ngãi cần được khơi dậy, phát huy và lan tỏa trong từng cán bộ, đảng viên và người dân Quảng Ngãi về truyền thống quê hương cách mạng, anh hùng, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Tạo bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động ngày càng mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội đất nước. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội với quan điểm “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo bền vững, nhất là ở các huyện miền núi; trong đó cần chú trọng triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 88/2019/QH14 của Quốc hội về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình giảm nghèo bền vững.

Bốn là, là địa bàn có vị trí chiến lược, quan trọng về quốc phòng, an ninh, Quảng Ngãi cần tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa 9 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, theo đó cần phải thường xuyên củng cố tiềm lực về thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc, đặc biệt là thế trận lòng dân; xây dựng các lực lượng vũ trang địa phương vững mạnh, sẵn sàng chiến đấu cao; chủ động triển khai các phương án làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động bất ngờ. Tổ chức, động viên ngư dân kiên trì ra khơi bám biển, khai thác tại các ngư trường truyền thống, phối hợp với các lực lượng quốc phòng, chấp pháp trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và quyền chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, tăng cường đấu tranh đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo của nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện kéo dài, vượt cấp; giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan Tư pháp; xử lý nghiêm minh các vụ việc vi phạm pháp luật, đúng người, đúng tội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thưa các đồng chí,

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm tới của đất nước. Do đó Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX còn có nhiệm vụ quan trọng là thảo luận, đóng góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu của tỉnh tham dự Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tôi đề nghị các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, tập trung trí tuệ, đóng góp ý kiến cho các văn kiện của Đảng; đồng thời, lựa chọn bầu được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XX gồm những đồng chí có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ, có đạo đức, năng lực, gương mẫu và tâm huyết, có uy tín, có bản lĩnh, trí tuệ, là trung tâm đoàn kết và có trách nhiệm với sự nghiệp phát triển của địa phương, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, đồng thời bảo đảm về tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, mang tính kế thừa và phát triển theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương. Các nội dung này Bộ Chính trị đã làm việc và góp ý với các đồng chí cụ thể, các đồng chí đã có phương án, tôi đề nghị với trách nhiệm cao nhất, tinh thần đoàn kết, tình thương yêu đồng chí, tin cậy đồng chí, giao nhiệm vụ cho đồng chí mình lo việc Đảng, việc dân, việc nước trong tình hình mới. Tôi cũng tin rằng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi tham dự Đại hội XIII của Đảng sẽ được chọn, cử theo nguyên tắc tập trung dân chủ, là đoàn mạnh và đóng góp xứng đáng vào thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Sau Đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới cần nhanh chóng hoàn thiện, ban hành và triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư tin tưởng rằng: Với truyền thống vẻ vang của quê hương cách mạng anh hùng và những phẩm chất đáng quý của người Quảng Ngãi, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà sẽ luôn đoàn kết, nhất trí, đồng sức, đồng lòng, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; hội nhập và phát triển, giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa, xây dựng Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển của khu vực miền Trung, góp phần quan trọng và tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Với niềm tin đó, tôi xin chúc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX thành công tốt đẹp!

Chúc các đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn.