TÀI LIỆU CUỘC THI

Đề cương gợi ý một số nội dung chính các câu hỏi thi viết Cuộc thi tìm hiểu lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930 - 2020

01/07/2019

Bộ đáp án phần thi trắc nghiệm Cuộc thi Tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930 - 2020

25/06/2019

Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh: Một số lưu ý

15/05/2019

BỘ CÂU HỎI THI TRẮC NGHIỆM CUỘC THI "TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG NGÃI, GIAI ĐOẠN 1930 - 2020"

04/05/2019
— 5 văn bản/trang
Có 1 - 5 của 12 văn bản