Xem với cỡ chữ Tương phản

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XIX, NHIỆM KỲ 2015-2020

Tue, 15/01/2019 | 15:21 PM

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi gồm 56 đồng chí. 

 

1. Võ Thanh An

20. Võ Tấn Lãm

39. Trần Hoàng Tuấn

2. Lữ Ngọc Bình

21. Nguyễn Tấn Lâm

40. Lê Văn Tùng

3. Phan Bình

22. Đặng Văn Minh

41. Phạm Thanh Tùng

4. Nguyễn Tăng Bính

23. Đinh Thị Hồng Minh

42. Trương Quang Tưởng

5. Trần Ngọc Căng

24. Huỳnh Đức Minh

43. Nguyễn Thanh

6. Huỳnh Chánh

25. Trần Văn Minh

44. Trần Văn Thanh

7. Nguyễn Chín

26. Đỗ Ngọc Nam

45. Hồ Văn Thế

8. Lê Viết Chữ

27. Võ Thái Nguyên

46. Lê Quang Thích

9. Trần Chấn Diệp

28. Võ Phiên

47. Hồ Ngọc Thịnh

10. Đặng Ngọc Dũng

29. Đỗ Văn Phu

48. Phạm Trường Thọ

11. Đoàn Dụng

30. Nguyễn Cao Phúc

49. Hà Thị Anh Thư

12. Nguyễn Tấn Đức

31. Nguyễn Thanh Quang

50. Nguyễn Thanh Trang

13. Đỗ Minh Hải

32. Võ Văn Quỳnh

51. Phạm Thị Thu Trang

14. Võ Văn Hào

33. Phạm Như Sô

52. Trương Thị Mỹ Trang

15. Nguyễn Đức Hiệp

34. Nguyễn Thanh Sơn

53. Ngô Văn Trọng

16. Phạm Hoàng

35. Huỳnh Thị Ánh Sương

54. Phạm Trung Uy

17. Phạm Tấn Hoàng

36. Nguyễn Minh Tài

55. Bùi Thị Quỳnh Vân

18. Võ Xuân Huyện

37. Nguyễn Trung Tập

56. Nguyễn Đăng Vũ

19. Võ Văn Hưng

38. Dương Văn Tô

 

 Các tin khác