BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Sat, 02/11/2019 | 00:10 AM

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
1 Đặng Ngọc Dũng Trưởng ban 3.822.423
2 Nguyễn Văn Dũng Phó Trưởng Ban trực 3.817.923
3 Võ Đình Trà Phó Trưởng Ban 3.711.688
PHÒNG HÀNH CHÍNH-TỔNG HỢP
1 Dương Quốc Hùng Trưởng phòng 3.822.882
2 Trương Văn Trung Phó phòng 3710922
3 Lê Hoài Thanh Chuyên viên 3.827.689
4 Nguyễn Phú Chuyên viên 3.817.490
5 Nguyễn Thị Giáng My Chuyên viên 3.822.882
PHÒNG TUYÊN TRUYỀN-BÁO CHÍ-XUẤT BẢN
1 Trần Thị Minh Tâm Trưởng phòng 3.828.139
2 Lê Đình Thủy Phó phòng 3.828.139
3 Lê Bích Nam Chuyên viên 3.713.476
4 Nguyễn Thị Lan Chuyên viên 3.828.139
5 Nguyễn Thị Vân Chi Chuyên viên 3.828.139
6 Trương Đình Nhất Chuyên viên 3.717973
PHÒNG KHOA GIÁO
1 Trịnh Công Nhận Trưởng phòng 3.710.922
2 Lê Hoàng Nguyên Phó phòng 3710922
3 Võ Thị Thu Tình Chuyên viên 3710922
4 Đào Đặng Hiền Linh Chuyên viên 3710922
PHÒNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ VÀ LỊCH SỬ ĐẢNG
1 Võ Đình Ngân Trưởng phòng 3.827.689
2 Lê Thị Thanh Hiếu Phó phòng 3.817.490
3 Trần Văn Quyết Phó phòng 3.717.973
4 Võ Đức Thắng Chuyên viên 3.828.131
5 Trần Thị Thương Thương Chuyên viên 3.828.131


Các tin khác