Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020

Th 6, 08/01/2021 | 19:15 CH

Sáng 08/01/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và tình hình thế giới, trong nước, ban tuyên giáo, tuyên huấn các cấp trong tỉnh đã kịp thời tham mưu chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả các hoạt động tuyên giáo, trọng tâm là tuyên truyền, phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp; kịp thời theo dõi, tổng hợp, đề xuất phương hướng chỉ đạo xử lý những thông tin, vụ việc nổi cộm, bức xúc có khả năng hình thành "điểm nóng" được báo chí và dư luận xã hội quan tâm; cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, phát huy gắn kết cộng đồng; phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, ổn định sản xuất, đời sống Nhân dân... góp phần xây dựng Đảng, phát triển kinh tế, văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Ban tuyên giáo các cấp đã tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các lĩnh vực công tác tuyên giáo ngày càng chủ động, nhạy bén, sáng tạo, bám sát thực tiễn. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực lý luận chính trị, lịch sử Đảng và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. Hướng dẫn Trung tâm BDCT các huyện, thị, thành phố xây dựng và thực hiện kế hoạch mở 141 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị, nghiệp vụ với 9.707 lượt học viên, đạt 62,3% so với kế hoạch đề ra.

Chủ trì Hội nghị

Việc tham mưu, đề xuất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn kịp thời, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, đơn vị. Ban tuyên giáo, tuyên huấn các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy xây dựng kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, xác định nội dung sinh hoạt chuyên đề và viết bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong năm 2020. Thành lập thí điểm 03 Câu lạc bộ "Những tập thể, cá nhân học tập và làm theo lời Bác".

Công tác tuyên truyền, định hướng hoạt động văn hóa, xuất bản, văn hóa văn nghệ và dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh được chú trọng nâng cao chất lượng. Nhất là tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn trong năm; kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương, đơn vị tăng cường sử dụng công cụ inforgraphic, mạng xã hội, băng rôn, hệ thống đài, loa truyền thanh, xe thông tin lưu động… để chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Phối hợp tổ chức giao ban báo chí định kỳ hằng tháng, quý và đột xuất để định hướng công tác tuyên truyền, chấn chỉnh những vấn đề lệch lạc, sai sót trong hoạt động của các cơ quan báo chí và phóng viên. Tham mưu vận hành thông suốt Cổng Thông tin Điện tử Đảng bộ tỉnh.

Ban tuyên giáo các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng triển khai nghiên cứu, biên soạn và xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống của ngành, địa phương đạt nhiều kết quả. Đến nay, 13/13 huyện, thị, thành phố hoàn thành xuất bản, tái bản sách Lịch sử Đảng bộ cấp mình; 25 xã, phường, thị trấn biên soạn và xuất bản sách Lịch sử Đảng bộ địa phương. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động phối hợp tham mưu tổ chức lễ kỷ niệm, lễ dâng hương nhân kỷ niệm 100 năm, trên 100 năm ngày sinh các đồng chí nguyên Bí thư Tỉnh ủy đảm bảo trân trọng và có sức lan tỏa. Biên tập và phát hành 03 tập sách: "Đội Du kích Ba Tơ, Kỷ yếu và Biên niên sự kiện", "Những tấm gương Cộng sản tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi" và "Biên niên các sự kiện lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, 1930 - 2020". Tổ chức Tọa đàm “Tự hào 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ Quảng Ngãi” và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu Lịch sử Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 1930 – 2020 đã thu hút sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã kịp thời tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các văn chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực khoa giáo đồng thời tích cực tham gia góp ý, thẩm định nhiều dự thảo công văn, quy chế, kế hoạch, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các sở, ngành thuộc lĩnh vực khoa giáo, góp phần tích cực trong thực hiện nhiệm vụ đột phá phát triển nguồn nhân lực cũng như phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, khoa học, công nghệ, thể thao được duy trì, hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19.

Việc nâng cao chất lượng hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền miệng được quan tâm thường xuyên. Trong năm, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ đã phối hợp tổ chức 11 hội nghị Báo cáo viên Trung ương trực tuyến và Hội nghị Báo cáo viên của tỉnh với gần 1.200 đại biểu tham dự. Hằng tháng, biên tập, phát hành 4.500 Bản tin Thông báo nội bộ bộ dùng trong sinh hoạt chi bộ. Các địa phương, đơn vị định kỳ biên tập, phát hành bản tin thông báo nội bộ dùng trong sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt của thôn, tổ dân phố, khu dân cư đúng định hướng và thời gian quy định, kịp thời thông tin những vấn đề cơ bản về chính trị, kinh tế, xã hội, tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh và địa phương, qua đó góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Ngành đã tham mưu chỉ đạo thực hiện bước đầu có hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội , giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân đạt nhiều kết quả tích cực…

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả đạt được, chỉ rõ những khó khăn, vướng mắc, đề xuất những giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong năm 2021. Đồng thời, chia sẻ những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo của các địa phương, ban, ngành để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo trong tình hình mới.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy đã ghi nhận, đánh giá cao những những kết quả tích cực của công tác Tuyên giáo trong năm 2020 và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, vượt qua khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức ngành Tuyên giáo để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, yêu cầu trong năm 2021, ngành Tuyên giáo toàn tỉnh cần phải nỗ lực nhiều hơn, nhanh hơn nữa để làm tốt công tác tư tưởng của Đảng, định hướng dư luận xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của Nhà nước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Ngọc Huy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí nhấn mạnh một số nội nhiệm vụ mà ngành Tuyên giáo cần nghiên cứu, triển khai thực hiện tốt hơn trong thời gian đến: Tham mưu cho cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng các cấp, nhất là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên giáo, công tác lý luận chính trị, ngăn chặn, đẩy lùi các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, tự diễn biến, tự chuyển hóa. Triển khai đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền, báo chí-xuất bản, văn hóa, văn nghệ, dư luận xã hội, thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo... góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, cổ vũ tinh thần thi đua để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021. Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong nhân dân và cán bộ, đảng viên, trước hết là những vụ việc nổi cộm, bức xúc để kịp thời tham mưu chỉ đạo giải quyết. Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Tích cực khuyến khích, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân sử dụng không gian mạng hiệu quả, trách nhiệm. Tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đưa việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh thực hiện Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo các cấp với cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định, trí tuệ, tâm huyết, có dũng khí đấu tranh, có trình độ chuyên môn và phương thức làm việc khoa học. Các cấp ủy đảng, chính quyền có trách nhiệm lãnh đạo, tổ chức và tạo điều kiện cho ngành tuyên giáo hoạt động sắc bén, kịp thời và hiệu quả hơn trong thời gian đến...

Đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” của Ban Tuyên giáo Trung ương cho cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Văn Dũng tặng giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020

Tại Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy công bố Quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tuyên giáo” cho các cá nhân thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Đình Nhất