Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Tổng kết công tác dân vận, "Năm Dân vận khéo" và công tác phối hợp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Th 3, 05/01/2021 | 15:53 CH

Sáng ngày 05/01/2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân vận, "Năm Dân vận khéo" và công tác phối hợp năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị (ảnh Đình Nhất)

Trong năm 2020, công tác dân vận của hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh đạt những kết quả tích cực. Bí thư cấp ủy các cấp tổ chức 264 cuộc đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, thu nhập, những kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Ban Dân vận cấp ủy phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc, các hội, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn trong dịch Covid-19 và bão, lụt với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng. Công tác phối hợp giữa các đơn vị thực hiện công tác dân vận ngày càng chặt chẽ, đồng bộ và hiệu quả, nhất là tuyên truyền, vận động nhân dân để triển khai thực hiện các dự án của tỉnh. Công tác chăm lo, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt trong tôn giáo được quan tâm thường xuyên. Phong trào thi đua và nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo" gắn với phong trào thi đua yêu nước có sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội. Việc phối hợp, theo dõi, nắm bắt tình hình và những vấn đề bức xúc, nổi cộm của nhân dân, tại các địa phương có tiềm ẩn nguy cơ hình thành điểm nóng trong thời gian diễn ra Đại hội đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX được quan tâm thường xuyên.

Đại biểu Hội nghị (ảnh Đình Nhất)

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Đặng Ngọc Huy, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương kết quả đạt được của các cơ quan làm công tác dân vận của tỉnh trong năm qua; đồng thời yêu cầu trong năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về công tác dân vận, trọng tâm là Kết luận số 43-KL/TW, ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới"; Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Quyết định số 218-QĐ/TW quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị- xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đồng chí nhấn mạnh: Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền phải thực hiện nghiêm túc công tác tiếp dân, tiếp xúc, đối thoại chuyên đề, đột xuất để giải quyết kịp thời, hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của nhân dân, không để khiếu kiện kéo dài, trở thành điểm nóng, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Cần phát huy dân chủ ở cơ sở gắn với giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong xã hội, chú trọng phát huy dân chủ trực tiếp và chế độ tự quản của các cộng đồng dân cư, nhất là phát huy dân chủ trực tiếp trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai sâu rộng và nâng cao hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên các lĩnh vực, chú trọng các mô hình dân vận khéo trong khối cơ quan nhà nước, chính quyền các cấp, trong đồng bào có đạo, đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm thực hiện tốt các chủ trương, chính sách đối với công tác dân tộc, công tác tôn giáo...

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy trao Giấy khen cho các tập thể (ảnh K.Loan)

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp tục ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác dân vận năm 2021 với Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Ban Quản lý  KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ban Dân tộc, Ban Tôn giáo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, Hội Nhà báo, Báo Quảng Ngãi và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. Đồng thời, trao tặng Giấy khen của Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy cho 13 tập thể và 13 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân vận năm 2020.

K. Loan