Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh năm 2021

Th 5, 07/01/2021 | 15:55 CH

Thường trực Tỉnh ủy thông báo lịch tiếp dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh như sau:

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có thay đổi, Thường trực Tỉnh ủy sẽ thông báo kịp thời đến các cơ quan, đơn vị, cá nhân được biết.

B.B.T