Chính trị

Xem với cỡ chữ Tương phản

Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 01 năm 2021

Th 4, 03/02/2021 | 15:43 CH

Sáng ngày 03/02/2021, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2021 bằng hình thức trực tuyến với hơn 2.260 điểm cầu trên cả nước.

Tại Quảng Ngãi, có 14 điểm cầu ở các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Dự tại tại điểm cầu của tỉnh có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Thị Quỳnh Vân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đặng Ngọc Huy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội tỉnh, các đồng chí nguyên Bí thư, Quyền Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; nguyên Chủ tịch, Quyền Chủ tịch, Phó Chủ tịch: HĐND, UBND tỉnh; nguyên Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đã nghỉ hưu trên địa bàn tỉnh…

Quang cảnh tại điểm cầu của tỉnh

Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đã báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Nghị quyết Đại hội được thông qua xác định mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa…

Tiếp đó, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương thông tin chuyên đề “Tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại năm 2020; dự thảo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2021”.

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân các nội dung về: Kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; công tác đối ngoại của đất nước trong năm 2020; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; thông tin về tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp và tăng cường tuyên truyền về công tác phòng chống dịch; các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trong điều kiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19...

Đ.N