Xem với cỡ chữ Tương phản

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY KHÓA XIX NHIỆM KỲ 2015-2020

Th 2, 07/01/2019 | 20:56 CH

Tại phiên họp lần thứ nhất, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu 16 đồng chí vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Các tin khác