BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY

Xem với cỡ chữ Tương phản

Th 6, 01/11/2019 | 15:30 CH

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY


STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ ĐIỆN THOẠI BÀN DI ĐỘNG
LÃNH ĐẠO BAN
1 Lê Đình Phường Phó Trưởng ban 3712700
2 Phạm Minh Hòa Phó Trưởng ban 3712949
3 Võ Văn Mai Phó Trưởng ban
PHÒNG NỘI CHÍNH VÀ CẢI CÁCH TƯ PHÁP
1 Nguyễn Hữu Bộ Trưởng phòng 3823138
2 Lê Trường Thi Phó Trưởng phòng 3713008
3 Bùi Thanh Triều Chuyên viên 3713008
4 Nguyễn Thị Thúy Vân Chuyên viên 3718261
5 Võ Thị Ánh Ngọc Chuyên viên 3718261
6 Huỳnh Á Công Chuyên viên 3718264
PHÒNG PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
1 Phan Thành Long Quyền Trưởng phòng 3718265
2 Lê Quốc Vũ Phó Trưởng phòng 3713006
3 Đặng Việt Cường Chuyên viên 3718263
4 Trần Đông Y Chuyên viên 3713006
5 Nguyễn Thị Thoa Chuyên viên 3718263


Các tin khác